Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Τα φυσικά ενδιαιτήματα μειώνουν το κόστος παραγωγής


  Τα φυσικά ενδιαιτήματα μειώνουν το κόστος παραγωγής


    Η παρουσία φυσικών ενδιαιτημάτων σε αγροτικές περιοχές, που βοηθούν την παρουσία αρπακτικών εντόμων όπως η πασχαλίτσα, θα μπορούσε να αυξήσει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και ταυτόχρονα να περιορίσει το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
    Οι πασχαλίτσες καθώς και άλλα αρπακτικά έντομα αποτελούν φυσικό εχθρό για ζημιογόνα προς τις καλλιέργειες έντομα, περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση χημικών εντομοκτόνων. Το καταφύγιο και η τροφή των αρπακτικών αυτών εντόμων είναι φυτά πέριξ της φυτείας και τα βοηθούν στην επιβίωσή τους. Γι’ αυτό το λόγο ενθαρρύνεται από τους επιστήμονες η υιοθέτηση ζωνών περιφερειακά των καλλιεργειών, πρακτική που εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
    «Τα φυσικά ενδιαιτήματα αποτελούν μια επιπλέον πηγή τροφής και στέγης για τα ωφέλιμα αρπακτικά έντομα και πιθανόν να είναι πιο σημαντικός παράγοντας από τις ζώνες για τον έλεγχο των παθογόνων εντόμων», ισχυρίζεται ο Megan Woltz μέλος της ερευνητικής ομάδας. «Η δημιουργία περιοχών ελκυστικών για τα αρπακτικά έντομα δίπλα στις καλλιέργειες αποτελεί μόνο ένα μέρος της λύσης», αναφέρει ο Woltz, συμπληρώνοντας: «Οι πασχαλίτσες και άλλα ωφέλιμα έντομα διανύουν μακρινές αποστάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης της φυτείας, αναζητώντας τροφή και στέγη».
    Με βάση τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι η θετική επίδραση των φυσικών ενδιαιτημάτων (λειμώνες, δάση, κ.ά.) είναι σημαντική εφόσον τα τελευταία υφίστανται σε μεγάλες εκτάσεις. Αυτό προϋποθέτει τη συλλογική συμμετοχή των παραγωγών μιας περιοχής ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή έκταση, που θα βοηθήσει την αρπακτική δράση της πασχαλίτσας και άλλων παρόμοιων εντόμων.


    πηγή: Sciencedaily

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου