Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Στο ΕΣΠΑ το ηλεκτρονικό καλάθι αγροτικών προϊόντων ΠελοποννήσουΟ Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντώνιος Μαρκόπουλος υπέγραψε την Ένταξη της Πράξης "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ (ΠΥΛΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "01 - Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Η πράξη έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό. Στην υπηρεσία θα μπουν οι περιγραφές όλων των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν ενταχθεί (ή αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια του έργου) στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’, αλλά και γενικότερα κάθε καινοτόμο ‘παράγωγο’ προϊόν (π.χ. φυτικά καλλυντικά) όπως και κάθε άλλο προϊόν που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα και μπορεί η παρουσία του να ενισχύσει το καλάθι.
Στόχος είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει την Πύλη του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδίως στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την οικονομία της Περιφέρειας.

Οι επιμέρους (επιχειρησιακοί) στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με την πραξη είναι:

-Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ προς όλους τους ενδιαφερόμενους (εντός της Περιφέρειας, πανελλαδικά και παγκόσμια) με πληρότητα και αξιοπιστία.
-Υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα με ειδικές υπηρεσίες προς Παραγωγούς, Υποψήφιους Αγοραστές/ Επενδυτές, και κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη, επιχείρηση)
-Συνεχή παροχή πληροφορίας (24 x 7 X 365) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών
 

Η χρήση του συστήματος: 
(α)θα συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τις πληροφορίες των σημαντικότερων προϊόντων (που απαρτίζουν το ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’) στον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας,
(β)θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ‘one-stop-shop’ στον τομέα αυτό για κάθε ενδιαφερόμενο.


ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικού Καλαθιού Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου»
* Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ)
* Μελέτη Εφαρμογής
* Εγκατεστημένος περιφερειακός εξοπλισμός σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή εξοπλισμού)
* Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)
* Λογισμικό επιμέρους εφαρμογών συστήματος σε ελεγμένη λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
* Περιεχόμενο και κατάλογος πηγών περιεχομένου Πύλης
* Τεύχη τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού και τεχνικού σχεδιασμού συστήματος
* Τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης και διαχείρισης του συστήματος (user manuals, administration manuals)
* Ενοποιημένο Λογισμικό εφαρμογών του συστήματος (με ενσωμάτωση του περιεχομένου) σε ελεγμένη και αποδεκτή από χρήστες λειτουργία και διαλειτουργικότητα
* Πηγαίος Κώδικας και XML Schemas
* Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για κρίσιμους χρήστες (key users)
* Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για διαχειριστές/παραγωγούς περιεχομένου
* Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για στελέχη του helpdesk περιεχομένου
* Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για διαχειριστές πληροφοριακών υποδομών/εφαρμογών του συστήματος (system/application administrators)
* Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης
* Τελικό αποδεκτό σύστημα σε Πιλοτική λειτουργία. Προσωρινή παραλαβή τελικού συστήματος.
* Τελικό σύστημα. Οριστική παραλαβή τελικού συστήματος
* Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό
* Επικαιροποιημένα τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης και διαχείρισης του συστήματος (user manuals, administration manuals)
* Οργανωτικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
* Σχέδιο προβολής – δημοσιότητας έργου
* Σχεδιασμός λογοτύπου του έργου
* Απολογιστική έκθεση δράσεων δημοσιότητας
 

Το επισυναπτόμενο αναλυτικό φυσικό αντικείμενο της πράξης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου ένταξης της πράξης.

Οι υπηρεσίες της πράξης είναι:
1.
Πύλη Ηλεκτρονικού Καλαθιού Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοπονήσου (υποβολή αιτημάτων-προτέσεων, καταγραφή, εισαγωγή, αναζήτηση, διαχείριση, υποστήριξη και προώθηση προϊόντων) ,
2. Πληροφόρηση παραγωγών/ πολιτών και Περιφέρειας Πελοποννήσου (στα προϊόντα, το πολυμεσικό υλικό, εξέλιξη αγροτικής οικονομίας, εκδηλώσεις/γιορτές/εκθέσεις για τα προϊόντα, αναζήτηση επενδυτών-συνεργατών- εισαγωγέων, κλπ).
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 16 (μήνες).
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 508,393.00 Ευρώ.πηγή:  http://www.arcadiaportal.gr/


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου