Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ένα Kickstarter μόνο για αγρότες λανσάρει η Κοµισιόν

 
 
Καινοτόμοι επαγγελματίες του αγροτικού τοµέα, που δεν διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια για να υλοποιήσουν την επόµενη µεγάλη τους ιδέα, µπορούν πλέον να αναζητήσουν χρηµατοδότες µέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρµας της Κοµισίον «Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Σχεδίων» (European Investment Project Portal). Από τον Ιούνιο του 2017 οι καινοτόµοι της Γηραιάς Ηπείρου µπορούν να καταθεσουν δωρεάν το σχέδιο τους στη συγκεκριµένη Ηλεκτρονική Πύλη, προσεγγίζοντας έτσι ένα µεγάλο δίκτυο διεθνών επενδυτών. Τα επενδυτικά σχέδια που φιλοδοξούν να ενταχθούν θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το συνολικό προϋπολογιζόµενο κόστος τους θα πρέπει να φτάνει το 1 εκατ. ευρώ κατ΄ ελάχιστο.
Οφείλουν να είναι έτοιµα να λειτουργήσουν µέσα στην επόµενη τριετία.
Προωθούνται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε χώρα της ΕΕ.
Εµπίπτουν σε έναν από τους 25 προκαθορισµένους τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Εναρµονίζονται µε τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς νόµους. Από τη µεριά τους οι δυνητικοί επενδυτές µπορούν µέσω της συγκεκριµένης πλατφόρµας να έχουν άµεση πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν το εκάστοτε έργο και να φιλτράρουν τα προτεινόµενα πρότζεκτ ανάλογα µε τους τοµείς ενδιαφέροντός τους.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της Κοµισιόν εναρµονίζεται µε τον απώτερο στόχο της ενθάρρυνσης των επενδύσεων στις χώρες της ΕΕ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο βεβαίως, έχουµε να κάνουµε µε την καθιέρωση µίας νέας πραγµατικότητας στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων, που ταυτόχρονα αποτελεί µία επέκταση της λογικής του crowdfunding, της λεγόµενης συµµετοχικής χρηµατοδότησης από πολλούς µικρούς χρηµατοδότες.
 
 
Στα 90 δισ. δολάρια ως το 2025 ο τοµέας συµµετοχικής χρηµατοδότησης

Για αναλογιστεί κανείς το µέγεθος του φαινοµένου που εξαπλώνεται µε ταχύτατους ρυθµούς στο εξωτερικό, αρκεί να αναφέρουµε ότι έχει υπολογιστεί πως µέχρι το 2025 ο τοµέας της συµµετοχικής χρηµατοδότησης αναµένεται να ξεπεράσει τα 90 δισ. δολάρια.

Περαιτέρω, πρόκειται για µία εναλλακτική µέθοδο εύρεσης κεφαλαίων που αφορά τις Startups αλλά και τις πιο «παραδοσιακές» επιχειρήσεις.

Τα πρότζεκτ που έχουν κατατεθεί στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα φτάνουν ήδη τα 11, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν η καινοτόµα µονάδα παραγωγής οργανικών λιπασµάτων από κόκκαλα ζώων (BioChar Animal Bone), από εταιρεία της Ουγγαρίας. Ακολουθεί το σχέδιο επέκτασης και ανάπτυξης µονάδας παραγωγής βιολογικών σιτηρών στη Ρουµανία. Το Bio Farm Crucea είναι ένα από τα µεγαλύτερα βιολογικά αγροκτήµατα στα ανατολικά της χώρας. Και τέλος, η νέα εφαρµογή για τη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, FruitsApp.πηγή: http://www.veriotis.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου