Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Ομάδα εργασίας για τις ζημιές στα ροδάκινα

 
 
Ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων στη φετινή παραγωγή επιτραπέζιου ροδάκινου στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «Διαύγεια», η επιτροπή αποτελείται από 9 μέλη, μεταξύ των οποίων, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φ. Κουρεμπέ, υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού και εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει η «ΥΧ», σε συνάντηση εκπροσώπων των παραγωγών με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ στις 26/7, ο Φ. Κουρεμπές δήλωσε ότι η ζημιά δεν εμπίπτει στα πρωτογενή αίτια που αποζημιώνονται με βάση το καταστατικό το οργανισμού, και για τον λόγο αυτό θα αιτούνταν τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής προκειμένου να αποφανθεί σχετικά, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
 
 
Ποιοι αποτελούν την ομάδα εργασίας
 
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνιστάται Οµάδα Εργασίας, που αποτελείται από τους:
 
α) Θεοφάνη Κουρεµπέ, Γεωπόνο, Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ως Πρόεδρο.
β) Γεώργιο Αραβαντινό Σιµωνέτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού µε βαθµό Α΄, προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ενδρωδών Καλλιεργειών της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ) Άννα Φουλίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού µε βαθµό Α΄, προϊστάµενη του Τµήµατος ΠΣΕΑ της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
δ) Παυλίνα ∆ρογούδη, Ερευνήτρια Γεωπόνο στο Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ε) Γεράσιµο Τρωγιάνο, Ερευνητή Γεωπόνο του Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών του Τµήµατος Φυτοπαθολογία του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
στ) Καλοµοίρα Σούλιου, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛΓΑ, µε αναπληρώτρια την Μαρία Γραµµατίκα, προϊσταµένη του Τµήµατος Εκτιµήσεων και Αποζηµιώσεων Φυτικού Τοµέα της ίδιας ∆ιεύθυνσης του ΕΛΓΑ.
ζ) Σταύρο Βέµµο, Καθηγητή στο Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
η) Αθανάσιο Μολασιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας Τµήµα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
θ) Γεώργιο Νάνο, Καθηγητή στο Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ως τακτικό µέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
 
2. Έργο της Οµάδας Εργασίας είναι να διερευνήσει τις επιπτώσεις των καιρικών φαινοµένων της τελευταίας περιόδου στην παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.


πηγή: http://www.veriotis.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου