Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Εκ νέου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ η πρόταση του δήμου Αγρινίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων

 
 
Εκ νέου θα καταθέσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ο δήμος Αγρινίου την πρότασή του για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Και αυτό γιατί η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή δεν απάντησε στο αίτημα για την ένταξη ή μη της υποβληθείσας πρότασης ύψος σχεδόν 19 εκατ. ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης όμως εξέδωσε νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την οποία οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν μόνο ώριμα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένες Μελέτες και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Λόγω του ότι τα έργα της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) όπως προβλέπονται στο ΠεΣΔΑ, έχουν υψηλή ωριμότητα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τον Ιούλιο του 2016 μελέτες σχεδιασμού, διαθέτουν τα προαπαιτούμενα στοιχεία ωριμότητας, καθώς επίσης και Τεύχη Δημοπράτησης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νέο Νόμο 4412/2016, θα είναι αυτά που θα υποβληθούν στη νέα πρόταση του δήμου Αγρινίου, η οποία περιλαμβάνει 2 υποέργα και έχει προϋπολογισμό 10.837.600€.

Οι προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις του έργου με τίτλο «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ηςΔΕ Νομού Αιτ/νιας» περιλαμβάνουν:

-Υποέργο 1: (i) Μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 27.000 t/έτος περίπου για (α) σύμμεικτα και υπολειμματικά απορρίμματα, δηλαδή τα υλικά των πράσινων και γκρι κάδων, μετά από τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), όπου θα διαχωρίζονται από τα ανακυκλώσιμα 
υλικά και από τα καθαρά βιοαπόβλητα, η οποία θα εξυπηρετεί τους Δήμους Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου της ΠΕ Αιτ/νίας, (β) υπόλειμμα από κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) που προβλέπονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα και (γ) το υπόλειμμα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) που προβλέπεται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Η ΜΕΑ θα περιλαμβάνει (α) μηχανική διαλογή και ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και άλλων χρησίμων υλικών (β) μονάδα αερόβιας σταθεροποίησης (κομποστοποίησης) των μηχανικά διαχωριζόμενων βιογενών οργανικών (γ) Χώρο Ωρίμανσης compost τύπου Α δ) Μονάδα Ραφιναρίας compost τύπου Α.
(ii) Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) που θα προέρχονται από διαλογή στη πηγή των βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 9.000 t/έτος περίπου, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου. Η ΜΕΒ θα αποτελείται από α) Μονάδα κομποστοποίησης, β) Χώρο Ωρίμανσης γ) Μονάδα Ραφιναρίας, ελέγχου και συσκευασίας του υψηλής ποιότητας compost. Η ΜΕΒ θα αποτελείται από ανεξάρτητες παράλληλες γραμμές επεξεργασίας που θα μπορούν να τροφοδοτούνται με διάφορους τύπους βιοαποβλήτων και θα μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη επιπλέον γραμμών. Ο ΧΥΤΑ θα λειτουργεί ως ΧΥΤΥ μετά την υλοποίηση του υποέργου 1.
-Υποέργο 2: Τεχνικός Σύμβουλος υλοποίησης έργων.Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου αφορούν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το στάδιο των διαγωνισμών και το στάδιο κατασκευής έργων με στόχο την άρτια και έντεχνη κατασκευή του Έργου με βάση τις αντίστοιχες σχετικές Μελέτες έως και την τελική παραλαβή και θέση σε λειτουργία του Έργου. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα γνωμοδοτεί επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με μελέτες, επίβλεψη, ποιότητα, ασφάλεια, συμβάσεις, ποσότητες, κόστος, χρονοδιαγράμματα, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των επιμέρους έργων.


πηγή: http://www.agrinioculture.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου