Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Κύπρος. Τεχνητός ύφαλος και στο Παραλίμνι

 
Τεχνητός ύφαλος και στο Παραλίμνι

Εκδήλωση πόντισης του Νέμεσις ΙΙΙ

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης δήλωσε ότι «η δημιουργία τεχνητών υφάλων με παράλληλη εγκαθίδρυση προστατευόμενης περιοχής αποτελεί στρατηγικό στόχο προτεραιότητας του Υπουργείου Γεωργίας αφού, μεταξύ άλλων, δημιουργεί νέες προκλήσεις που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική διαφοροποίηση των παράκτιων περιοχών και στην προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης».
 
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση πόντισης του Νέμεσις ΙΙΙ για δημιουργία τεχνητού υφάλου ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «η ανάπτυξη στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων πόρων ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον».
 
Ο κ. Κουγιάλης ανέφερε πως «χωρίς αμφιβολία, οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, περιλαμβανομένων των τεχνητών υφάλων, παρέχουν τη δυνατότητα προώθησης δραστηριοτήτων που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναμικό, όπως ο γαλάζιος οικοτουρισμός που δύναται να περιλαμβάνει ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, οικολογική επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών, καθορισμό υποβρύχιων διαδρομών κ.ο.κ.».
 
Παράλληλα, συνέχισε, «παρέχουν κίνητρα για τη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους παράκτιους ψαράδες μέσω της ανάπτυξης του αλιευτικού τουρισμού, που θα συνεισφέρει επίσης στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας των θαλασσών».
 
Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «για την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου που εντάσσεται στα πλαίσια των κλάδων της βιώσιμης γαλάζιας ανάπτυξης, σίγουρα απαιτείται κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οποιεσδήποτε παρεμφερείς δραστηριότητες οικοτουρισμού είναι συμβατές με τις αρχές προστασίας και βιωσιμότητας των περιοχών».
 
Πρόσθεσε ότι «το Ταμείο Αλιείας είναι ένα σημαντικό εργαλείο στήριξης τέτοιων δράσεων με απώτερο στόχο την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των ιχθυαποθεμάτων μέχρι το 2020, με την παράλληλη άμεση ή έμμεση ενίσχυση των αλιέων και των τοπικών παράκτιων περιοχών».
 
Για τον πρώτο τεχνητό ύφαλο που κατασκευάστηκε πιλοτικά το 2009 στη θαλάσσια περιοχή της Αμαθούντας, ο κ. Κουγιάλης, είπε ότι «δείχνει θετικά αποτελέσματα, εφόσον οι τεχνητές υποδομές που είχαν τοποθετηθεί στον βυθό της περιοχής έχουν προσελκύσει διάφορους οργανισμούς με αποτέλεσμα να προσομοιάζουν με ‘φυσικούς’ υφάλους».
 
Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «ο τεχνητός ύφαλος που θα αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή Παραλιμνίου, πέραν του σκάφους Νέμεσις ΙΙΙ, που θα τοποθετηθεί στον βυθό, θα περιλαμβάνει και διάφορες άλλες κατασκευές από τσιμεντένιους κυβόλιθους και άλλα περιβαλλοντικά αδρανή υλικά, τα οποία αναμένεται μέσα στα επόμενα χρόνια να εποικιστούν από δεκάδες είδη ψαριών και θαλάσσιων οργανισμών».
 
Ανέφερε ότι «το έργο αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αναζωογονήσει τη θαλάσσια περιοχή Παραλιμνίου, παρέχοντας οφέλη τόσο στους ψαράδες, όσο και στην τοπική κοινωνία με ευκαιρίες εναλλακτικού γαλάζιου οικοτουρισμού».
 
Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «συνολικά, εντός του επερχόμενου έτους θα έχουν δημιουργηθεί πέντε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές με τεχνητούς υφάλους, συμπεριλαμβανομένης και της θαλάσσιας περιοχής Αμαθούντας».
 
Πρόσθεσε ότι «αρωγός στην υλοποίηση των καινοτόμων αυτών έργων για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, ενώ ο περαιτέρω εμπλουτισμός τους, η διαμόρφωση σχεδίων διαχείρισης και η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης και επιτήρησης θα προωθηθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020».

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου