Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

52 προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών

                            

52 προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρώνΟ Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε αποφάσεις για 52 προγράμματα προώθησης, ετήσιας ή τριετούς διάρκειας, που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων, του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».
Για το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα,  εξασφαλίστηκε συνολική χρηματοδότηση ύψους 23.963.000 ευρώ για κάθε έτος, από το 2015, η οποία προβλέπεται να διατεθεί για τα μέτρα «Προώθησης σε αγορές τρίτων χωρών», «Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» και  «Επενδύσεων σε επιχειρήσεις». Το γεγονός αυτό συνιστά μια θεαματική αύξηση της κοινοτικής χρηματοδότησης του εθνικού προγράμματος, κατ’ έτος, από τα 7,9 εκ. € που ήταν έως το 2014, στα 23,9 εκ. € από το 2015 και μετά, καθώς απελευθερώθηκαν επιπλέον πόροι ύψους 15,9 εκ. € από τη μεταφορά της ενιαίας ενίσχυσης των αμπελώνων, η οποία επιπλέον θα ενισχύει τους αμπελουργούς, μέσω του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
 
Οι πόροι του εθνικού προγράμματος στήριξης, κατ’ έτος, από το 2015 και έπειτα, τους οποίους συνεισφέρει η Ε.Ε. (κοινοτικοί πόροι) κατανέμονται ως εξής:
 
  • Προβολή και Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες: 8.000.000 €. Το μέτρο αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο και θα διατίθενται σε αυτό ετησίως επιπλέον 4.800.000 € περίπου εθνικοί πόροι ενώ τα ιδία κεφάλαια των δικαιούχων θα ανέλθουν σε 3.200.000 €.
  • Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων: 10.000.000 €. Το μέτρο είναι επίσης συγχρηματοδοτούμενο και συνεισφέρουν με ιδία κεφάλαια οι δικαιούχοι κατά 50% ή 75% με βάση την περιοχή σύγκλισης που ανήκουν.
  • Επενδύσεις σε επιχειρήσεις: 5.963.000€. Το μέτρο είναι επίσης συγχρηματοδοτούμενο και θα συνεισφέρουν με ιδία κεφάλαια οι δικαιούχοι κατά 50%.
 
Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης δίνεται έμφαση στη σημασία του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», μέσω της σημαντικής ενίσχυσης του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 72 εκ. € (κοινοτική, εθνική και ιδία συμμετοχή), για την πενταετία 2014-2018 έναντι του συνολικού προϋπολογισμού της πρώτης πενταετίας (2009-2013), που ήταν  36,3 εκ. €.
Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές τρίτων χωρών, όπως Η.Π.Α., Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.α. και κατά συνέπεια στην αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης  ενέκρινε με Υπουργικές Αποφάσεις τα 52  προγράμματα προώθησης, ετήσιας ή τριετούς διάρκειας, που αφορούν  στην υλοποίηση των δράσεων, του ειδικού μέτρου στήριξης «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».
 
 
Ειδικότερα, εγκρίθηκαν:
 
  • Δύο προγράμματα που αφορούν  την οριζόντια προβολή οίνων.
  • Δύο σε επίπεδο περιφέρειας (Κρήτη, Μακεδονία) ιδιωτικών και συνεταιριστικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.
  • Τρία σε επίπεδο ζώνης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ Σαντορίνη, ΠΟΠ Αμύνταιο) ιδιωτικών και συνεταιριστικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.
  • Ένα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (Εύβοια).
  • Οκτώ ομαδικά προγράμματα εκ των οποίων ένα με συνεταιριστικές οινοποιητικές επιχειρήσεις.
  • Τριανταέξι μεμονωμένων οινοποιητικών επιχειρήσεων εκ των οποίων δύο συνεταιριστικών.
 
Ιδιαίτερη δε, έμφαση δόθηκε στην «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, η οποία πραγματοποιείται μέσω των  προγραμμάτων που υλοποιούν η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο) και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε), οι οποίοι λαμβάνουν για το σκοπό αυτό  το 25% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου.
 
Το μέτρο διανύει το 5ο έτος  εφαρμογής του και έχει ήδη παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού κρασιού, στο άνοιγμα νέων αγορών και στην επανατοποθέτηση του ελληνικού κρασιού στις παραδοσιακές αγορές. Σημαντική είναι και η αύξηση του εξαγωγικού εμπορίου των οινοποιητικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου