Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Αίγινα. Συγκρότηση Ομάδα Εργασίας για την Υποστήριξη του Αστικού Περιβάλλοντος


 
 
 
Ο Δήμαρχος Αίγινας

Έχοντας υπόψη
 
1. Τις διατάξεις του εδαφίου – θ – της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
2. Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Τόπου μας.
 
 
Αποφασίζουμε
 
Συγκροτούμε ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την υποστήριξη του Αστικού περιβάλλοντος με την αισθητική αναβάθμιση όψεων κτηρίων και γενικότερα την προστασία της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του Τόπου μας καθώς και για την διατήρηση της κλίμακας και των χαρακτηριστικών οικισμών, στο πλαίσιο της ανάδειξης της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ιστορικού μας Νησιού και της τοπικής μας ταυτότητας.
 
Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:
 
1. Περδικάρη Ελένη – Αρχιτέκτων Εσωτ. Χώρου
2. Τσαμπλίρας Νικόλαος – Αρχιτέκτων Μηχανικός
3. Κοντοβράκης Νεκτάριος – Ζωγράφος
4. Ανταλή Γιούλη – Ιδιώτης
Συντονίστρια ορίζεται η κ. Γιούλη Ανταλή
 
 
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
 
 
πηγή: http://www.aeginanews.gr/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου