Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Οι ανεξάρτητοι οινοποιοί της Ευρώπης (CEVI) στρέφονται εναντίων των κρατικών μονοπωλίων


Η Συνομοσπονδία των Ανεξάρτητων οινοποιών της Ευρώπης (CEVI) ειδοποίηση στο e-επιστολή για αυτή την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, οι «συμπεριφορές» των κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα των χωρών της βόρειας Ευρώπης.
Μέλη που αντιπροσωπεύουν χώρες παραγωγής οίνου της CEVI (Συνομοσπονδία των Ανεξάρτητων οινοποιών της Ευρώπης), όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία προέταξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κρασιού τους στις χώρες τους, σχετικά με τις προσφορές από τα μονοπώλια της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από τις πολύ χαμηλές τιμές, στις προσφορές τους.

«Τα μονοπώλια των χωρών αυτών έχουν έτσι τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυθαίρετα ποια προϊόντα και ποιοι παραγωγοί μιας χώρας μπορούν να προσφέρουν στην αγορά και σε ποια τιμή» καταγγέλλει ο CEVI.

Αυτές οι τρεις παραγωγές χώρες (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβενία), που υποστηρίζονται από την CEVI, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα και να τους πληροφορήσει για αυτή την «στρέβλωση των κανόνων της ευρωπαϊκής αγοράς» και για τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ. Σχετική επιστολή απεστάλη στους τρεις Επιτρόπους από την επαγγελματική τους οργάνωση.

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τις προτάσεις που έχουν γίνει, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έρευνες για τα μονοπώλια και τις επιχειρηματικές τους πρακτικές, και τελικά να επιβληθούν κυρώσεις ώστε τα μονοπώλια των χωρών αυτών να υποχρεωθούν να προωθήσουν προσφορές στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού. "Θέλουμε απλώς να έχουμε πρόσβαση στις αγορές αυτών των τριών χωρών", αναφέρει η Lorenza Romanese, εκπρόσωπος της CEVI.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην οργάνωση εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 3 μηνών.πηγή: http://www.keosoe.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου