Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Δεύτερη θέση για τη Βέροια σε διεθνή διαγωνισμό τουρισμού

 
 
Υψηλή Διάκριση της πόλης της Βέροιας ως Προορισμός Αριστείας για τον Πολιτιστικό Τουρισμό μετά από πρόταση που κατέθεσε η Αντιδημαρχία Τουρισμού σε διεθνή διαγωνισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Ως πρώτος επιλαχόντας νικητής προορισμός (δεύτερο βραβείο) επιλέχθηκε ο Δήμος Βέροιας με θέμα τον «Πολιτιστικό Τουρισμό» από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EDEN “European Destinations of Excellence” Cultural Tourism - «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» Πολιτιστικός Τουρισμός.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από την Αντιδημαρχία Τουρισμού, αξιολογήθηκε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και επιλέχθηκαν πέντε προορισμοί. Τα κριτήρια που η επιτροπή αξιολόγησε ήταν ο υπάρχων πολιτιστικός πλούτος, αλλά και οι δράσεις αξιοποίησης, οργάνωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου πλούτου από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάδειξη και στην προβολή προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Μέσω του προγράμματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικότερα:
 
-Να προβάλει τους αναδυόμενους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς αριστείας.
-Να αναδείξει την ευρωπαϊκή τουριστική ποικιλομορφία και ποιότητα.
-Να συμβάλει στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών προς μη παραδοσιακούς προορισμούς.
-Να επιβραβεύσει τις βιώσιμες μορφές τουρισμού.
-Να δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
-Να προωθήσει τη δικτύωση ανάμεσα στους βραβευμένους προορισμούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν πρότυπα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Δήμο Βέροιας όσον αφορά στην προώθηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιλεγέντες προορισμοί θα προβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των δράσεων προβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, οι πέντε διακριθέντες προορισμοί θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.πηγή: http://www.veriotis.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου