Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Γενεύη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

του Νίκου Ι. Πέντσα
 
Στην πόλη της Γενεύης, η εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), αποτελεί μία οικειοθελής πρωτοβουλία που βασίζεται στη δικτύωση, τόσο από την πλευρά του δήμου, όσο και των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αυτήν. Οι πολίτες και επισκέπτες της Γενεύης αποτελούν τους δυναμικούς δρώντες αλλά και τους αποδέκτες κάθε δράσης ΕΚΕ. Παράλληλα, η υπό διαμόρφωση πολιτική ΕΚΕ της πόλης είναι καινοτομική, αλλάζει τον χαρακτήρα της και προσθέτει συνεχώς νέους δρώντες.
 
Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολυεθνικών οργανισμών καθώς και άλλων οικονομικών φορέων με τον δήμο, είναι οι πυλώνες που διαμορφώνουν το πλαίσιο αναφοράς στον τομέα ΕΚΕ της πόλης.
 
Στη Γενεύη, το υψηλό βιοτικό επίπεδο αλλά και το μορφωτικό επίπεδο του κοινωνικού ιστού, οδηγεί τους καταναλωτές και εν γένει τους πολίτες, να στρέφουν την προσοχή τους σε ποιοτικά ή οικολογικά προϊόντα, που παράγονται από επιχειρήσεις που φέρουν οικολογικά σήματα, που χρησιμοποιούν σύγχρονη ή «καθαρή» τεχνολογία και σέβονται το περιβάλλον. Επιπλέον, εκτός από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι και στρέφονται στην αναζήτηση προϊόντων από επιχειρήσεις που ακολουθούν κοινωνική πολιτική και συμβάλλουν στην πολιτιστική κληρονομιά μιας πόλης, με τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων πολιτιστικής προβολής. Συνεπώς, η λήψη μέτρων σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή δύο μεταβλητών που αποτελούν παγκόσμιο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα, συμβάλλουν αποτελεσματικά στις προτιμήσεις και τελικές αποφάσεις των Γενοβέζων καταναλωτών και πολιτών.
 
Αν αυτό μας φαίνεται μακρινό, τόσο από την άποψη της κουλτούρας όσο και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας γιατί σύμφωνα με μελέτες, το 60% των Ελλήνων καταναλωτών, έχει "τιμωρήσει" μία μη υπεύθυνη κοινωνικά εταρεία!
 
Στη Γενεύη, οι βασικές συνιστώσες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, απαντώνται σε 3 διαστάσεις:
 
α. Την  κοινωνική διάσταση
 
Η κοινωνική διάσταση αφορά την πολιτική που εφαρμόζει ο δήμος ως προς τους ανθρώπινους πόρους που απασχολεί, αλλά και ως προς το ευρύτερο κοινωνικό κεφάλαιο.
 
β. Την περιβαλλοντική διάσταση
 
Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων και την αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των φυσικών πόρων.
 
γ. Την οικονομική διάσταση
 
Έχει καταστεί πλέον κοινά αποδεκτό από τον δήμο, ότι η βιώσιμη λειτουργία του και η αξία του για τους Γενοβέζους, επιτυγχάνονται με υπεύθυνη συμπεριφορά, η οποία προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της πόλης, ενώ εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και προωθεί την κοινωνική ευαισθησία.
 
Οι τρεις βασικές διαστάσεις της ΕΚΕ (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική), εφαρμόζονται ταυτόχρονα στο δήμο, καθόσον αυτός ακολουθεί συγκεκριμένα τέσσερα βήματα, που συνδέονται διαδοχικά μεταξύ τους: σχεδιασμός, δράση, έλεγχος και απόφαση για λήψη μέτρων βελτίωσης.
 
Ο λόγος που αξίζει κανείς να ασχοληθεί με την εφαρμογή της ΕΚΕ στη Γενεύη, είναι η καινοτομική της φύση, η σύγχρονη επιρροή της, η προοπτική εξέλιξής της καθώς και η σημασία της για την επιστήμη.
 
Στη Γενεύη η ΕΚΕ, δεν αποτελεί μία ελιτίστικη αντίληψη επικοινωνιακού χαρακτήρα που απορρέει από φιλανθρωπική διάθεση, αλλά αποτελεί οργανικό κομμάτι της πολιτικής του δήμου. Πως επιτυγχάνεται; με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιχειρήσεων, δήμου, πολιτών, οργανισμών.
 
Ο δήμος αποτελεί μία οντότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενος από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης του. Αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Έτσι, εφαρμόζει τις στρατηγικές και πολιτικές του μέσα από συνεργατικές δράσεις με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του και φυσικά τους δημότες.
 
Στη Γενεύη, θα συναντήσουμε το γραφείο του δήμου που νοικιάζει δωρεάν ποδήλατα στους δημότες και στους επισκέπτες της πόλης, όσοι είμαστε επισκέπτες θα έχουμε δωρεάν μετακινήσεις με τα ΜΜΜ, θα δούμε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ποδήλατα για τις μεταφορές των προιόντων τους, θα έχουμε δωρεάν εισιτήριο από το αεροδρόμιο για την πόλη, θα συμμετάσχουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από κάποιο φορέα ή επιχείρηση, θα δούμε συντηρήσεις μνημείων με δαπάνες επιχείρησεων και επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε στις συχνές συναντήσεις και συνεργασίες του δήμου με τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην πόλη. Δράσεις σαν αυτές και πολλές άλλες, έχουν καταφέρει να ανεβάσουν την Γενεύη, στις πρώτες πόλεις σε επισκεψιμότητα στην Ελβετία και να προσελκύσουν μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν τα γραφεία τους στην πόλη.
 
Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορα ομάδες εργασίας, μέσα από τις οποίες καθορίζεται η στρατηγική και πολιτική των Γενοβέζων. Πρωτοβουλίες όπως το CSRGENEVA ή το CSR Meetup GENEVA, έχουν ως αποστολή να προωθήσουν με συντονισμένο τρόπο την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να ενθαρρύνουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και να ωθήσουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία.
 
Ας ακολουθήσει λοιπόν και ο δήμος της Δράμας το παράδειγμα της Γενεύης. Σίγουρα θα βγει κερδισμένος!

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου