Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ήπειρος. Ημερίδα της Περιφέρειας για το έργο WoodE3

 
BIOMAZAΤην Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 στις 10.30 και στις 12.00 θα πραγματοποιηθούν δύο θεματικά εργαστήρια, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα), στα πλαίσια του έργου «WoodE3- Αξιοποίηση Δασικής Βιομάζας για την Επιχειρηματικότητα».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει μαζί με άλλους έξι εταίρους από την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία και τη Σλοβενία στο εν λόγω έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος MED και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Το ως άνω έργο, αποσκοπεί στην εκμετάλλευση των δασικών πόρων για πράσινη ανάπτυξη και ένα βιώσιμο μέλλον, βοηθώντας μεταξύ άλλων τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους οικονομικούς παράγοντες για τη σχεδίαση και αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων.
 
Ήδη τον Οκτώβριο του 2011 διοργανώθηκε από την Περιφέρεια το πρώτο Θεματικό Εργαστήριο του WOODE3 το οποίο αποσκοπούσε στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τις επιδιώξεις του έργου, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή τους και στον σχεδιασμό των «εργαλείων» που επρόκειτο να αναπτυχθούν με την αξιολόγηση μιας σειράς δεικτών και βασικών παραγόντων που έχουν επίδραση στην ανάπτυξη σχεδίων για τη χρήση δασικής βιομάζας από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σκοπιά.
Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει δύο Θεματικά Εργαστήρια (Θ.Ε.): Το 2ο Θ.Ε. του οποίου ο βασικός άξονας είναι η παρουσίαση των «εργαλείων» τα οποία πλέον έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και το 3ο Θ.Ε. κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει παρουσίαση των Συστάσεων Πολιτικής για τη Δασική Βιομάζα, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, ενώ θα συζητηθούν και οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.
 
Προσκεκλημένοι στα εργαστήρια αυτά είναι εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων στο αντικείμενο της Βιομάζας, καθώς και επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε δραστηριότητες σχετικές με την βιομάζα κ.ά. Το 2ο Θ.Ε. ενδιαφέρει περισσότερο τις επιχειρήσεις του κλάδου της βιομάζας, ενώ το 3ο Θ.Ε. κυρίως εκπροσώπους φορέων αρμοδίων για την χάραξη πολιτικής στο αντικείμενο της Βιομάζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είτε σε ένα από αυτά, είτε και στα δύο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και την ειδικότητα ή αρμοδιότητά τους.
 
«Επειδή θεωρούμε ότι η παρουσία σας θα προσδώσει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στα Εργαστήρια αυτά, θα επιθυμούσαμε τη συμμετοχή σας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Ηπείρου στο τηλέφωνο: 26510/87355 (αρμόδια κα. Σοφία Τριάντου) ή στον εξωτερικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ  στα τηλέφωνα: 210/6743835 και 210/6141802 (αρμόδια κα. Νίκη Ζαχαριουδάκη).
 
 
πηγή: http://www.epiruspost.gr/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου