Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Η Commission προχωρά το σχέδιο προστασίας των μελισσών από τα νεονικοτινοειδή

 
                            
Η Commission προχωρά το σχέδιο προστασίας των μελισσών από τα νεονικοτινοειδή Παρά το γεγονός ότι δεν επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. η απαραίτητη ειδική πλειοψηφία - είτε υπέρ ή κατά - στην αρμόδια Επιτροπή Προσφυγών, η οποία συζήτησε στις 29 Απριλίου την πρόταση να περιοριστεί η χρήση 3 νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων για την προστασία της μελισσοκομίας στην Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει τις διαδικασίες.
Αναλυτικότερα, ο Επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, Tonio Borg, δήλωσε σχετικά: «Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών υποστηρίζει τώρα την πρότασή μας, η απαραίτητη ειδική πλειοψηφία δεν επιτεύχθηκε Η λήψη απόφασης περνά τώρα στην Επιτροπή, και δεδομένου ότι η εν λόγω πρόταση βασίζεται σε μια σειρά από κινδύνους για την υγεία των μελισσών, που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα προχωρήσει με την εφαορμογή της κατά τις προσεχείς εβδομάδες». Εν κατακλείδι: «Δεσμεύομαι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η προστασία των μελισσών μας, που είναι τόσο ζωτικής σημασίας για το οικοσύστημα μας και συμβάλλουν με πάνω από 22 δισεκατομμύρια € ετησίως για την ευρωπαϊκή γεωργία».
 
Σημειώνεται πως 15 κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ του περιορισμού, 8 κράτη μέλη ψήφισαν κατά και 4 κράτη μέλη απείχαν κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών...
 
 
Τα κύρια στοιχεία της πρότασης
 
Η πρόταση περιορίζει τη χρήση 3 νεονικοτινοειδών (clothianidin, imidacloprid και thiametoxam) για την επεξεργασία σπόρων, την εφαρμογή στο έδαφος (κόκκοι) και στο φύλλωμα ελκυστικών φυτών για μέλισσες και στα σιτηρά.

Επιπλέον, οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες χρήσεις θα είναι διαθέσιμες μόνο σε επαγγελματίες.

Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να περιορίζονται στη δυνατότητα θεραπείας ελκυστικών καλλιεργειών σε μέλισσες - σε θερμοκήπια, ενώ σε υπαίθρια πεδία μόνο μετά την ανθοφορία.

Οι περιορισμοί θα ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Μόλις θα είναι διαθέσιμες νέες πληροφορίες, και το αργότερο μέσα σε 2 χρόνια, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους όρους έγκρισης των 3 νεονικοτινοειδών ώστε να ληφθούν υπόψη οι σχετικές επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις.
 
 
Τα επόμενα βήματα
 
Ελλείψει συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών, είναι πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του προτεινόμενου περιορισμού.
 
 
Το ιστορικό της πρότασης
 
Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε, στις 16 Ιανουαρίου, τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των τριών φυτοφαρμάκων, που ανήκουν στην οικογένεια των νεονικοτινοειδών, για την υγεία των μελισσών. Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση προς συζήτηση με τα κράτη μέλη.

Οι εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την ΕΕ-27 συναντήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 15 Μαρτίου και απέτυχαν να καταλήξουν σε ειδική πλειοψηφία - είτε υπέρ ή κατά – για την πρόταση να περιοριστεί η χρήση των τριών νεονικοτινοειδών. 13 κράτη μέλη τάχθηκαν υπέρ του περιορισμού, 9 κράτη μέλη ψήφισαν κατά και 5 κράτη μέλη απείχαν. Η πρόταση στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην επιτροπή προσφυγών στις 29 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Η ιστοσελίδα της EFSA:
Επίσης υπάρχει και το Twitter: @EU_Consumer
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου