Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Περιβαλλοντική ενημέρωση και ξενάγηση στη λίμνη Κάρλα μαθητών από το Φορέα Διαχείρησης

Το Γυμνάσιο Αιανής από την Κοζάνη και το Γυμνάσιο Καναλίων επισκέφτηκαν την Προστατευόμενη Περιοχή της Λίμνης Κάρλας διαμέσου του προγράμματος σχολικών συμπράξεων Comenius.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 εβδομήντα πέντε (75) μαθητές των γυμνασίων Αιανής και Καναλίων με τη συνοδεία τριών καθηγητών τους, επισκέφθηκαν την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Κάρλας. Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και οι φύλακες, υποδέχθηκαν τα σχολεία ενημερώνοντας μαθητές και καθηγητές για τα σπάνια, απειλούμενα και προστατευμένα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια - τηλεσκόπια) όλοι οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να παρατηρήσουν τα διάφορα είδη πουλιών που υπάρχουν την περίοδο αυτή στη Λίμνη Κάρλα.
Κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής ενημέρωσης επισημάνθηκε η μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του υγρότοπου, αναφέρθηκαν πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της περιοχής, το ισχύον καθεστώς προστασίας, τον ρόλο του ανθρώπου στην περιοχή και τον ρόλο του ΦΔ. Επίσης επισκέφτηκαν τη θέση θέας που βρίσκεται στη διαδρομή «Κανάλια – Κεραμίδι» η οποία προσφέρει πανοραμική θέα στη Λίμνη και αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ του προσωπικού του ΦΔ και των μαθητών για τις τουριστικές δυνατότητες και δραστηριότητες που προσφέρει η περιοχή.

 
Η περιβαλλοντική ενημέρωση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου του Φορέα Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή αλλά και ειδικό ενημερωτικό υλικό για το κιρκινέζι (Falcon naumanni) ως εταίρος του Προγράμματος LIFE.
πηγή: http://www.fdkarlas.gr/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου