Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Η διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο επίκεντρο

 
Με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, αναλύσεις και κυρίως εμπεριστατωμένες προτάσεις πάνω στο ακανθώδες θέμα της διαχείρισης της διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων ολοκληρώθηκε η ανοιχτή εκδήλωση 18 Χρόνια ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Παίρνουμε μέρος στη Λύση για ένα Περιβάλλον χωρίς Απορρίμματα που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙANOS, την Τετάρτη 24 Απριλίου.

Στην εκδήλωση, που σηματοδότησε και την έναρξη της φετινής εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, έγινε ιδιαίτερη μνεία  στη σπουδαιότητα της καταγραφής και αξιολόγησης του ρυπαντικού φορτίου της θάλασσας, κάτι το οποίο έχει πλέον πιλοτικά ξεκινήσει, χάρις στην προσπάθεια των δεκάδων χιλιάδων εθελοντών της εκστρατείας, που από το 2009 ιδίως, συμπληρώνουν τα Φύλλα Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών σύμφωνα με το πρωταρχικό επιστημονικό πρωτόκολλο, κομίζοντας κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα, που μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξαχθούν.  
Αναφορικά με τα ευρήματα της πολυετούς αυτής προσπάθειας, ο επιστημονικός συνεργάτης της εκστρατείας, Καθηγητής στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κος Γιώργος Παπαθεοδώρου επεσήμανε τη διαχρονική κυριαρχία του πλαστικού σε σχέση με τα άλλα απορρίμματα, το οποίο εμφανίζεται στη Μεσόγειο 10% περίπου επαυξημένο σε σχέση με άλλες θάλασσες, ενώ αναφέρθηκε και στις τρεις βασικές προκλήσεις σε σχέση με τα θαλάσσια απορρίμματα, οι οποίες είναι η αλλαγή του υποστρώματος και των οικοσυστημάτων λόγω της συσσώρευσής τους, η μετανάστευση ειδών μέσω των απορριμμάτων και ο κατακερματισμός των πλαστικών.
Από την πλειονότητα των τοποθετήσεων υπογραμμίστηκε το έλλειμμα ενημέρωσης και παιδείας των πολιτών που αποτελεί και το πλέον κομβικό σημείο για τη μεταστροφή της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη για μια συνεκτική πολιτική σχεδιασμού κι εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τα απορρίμματα, για κοινωνικές και θεσμικές συνέργειες και για ριζικές αλλαγές στο βιομηχανικό σχεδιασμό, ούτως ώστε να περιοριστεί ο όγκος της συσκευασίας και η χρήση του πλαστικού.
Τέλος στην εκδήλωση έχει εκτενής αναφορά, από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες που έχουν προωθηθεί σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στην πρόοδο εναρμόνισης της Ελλάδας στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.
 

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου