Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

5 Ελληνικές συμμετοχές για το Βραβείο Natura 2000

 
 
Το Βραβείο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται να αναγνωρίσει τον χρόνο, την αφοσίωση και τις προσπάθειες που επένδυσαν Ευρωπαίοι σε θέματα προστασίας της φύσης στο πλαίσιο του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
 
Το βραβείο έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και με τον ρόλο που αυτό διαδραματίζει ως προς τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς μας και την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Από τις εβδομήντα πέντε έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ επελέγησαν εικοσιπέντε τελικοί υποψήφιοι. Οι τελικοί υποψήφιοι ήταν από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Οι υποψηφιότητες περιλαμβάνουν αρκετά διασυνοριακά έργα, όπου συμμετέχει επίσης και η Τουρκία, καθώς και ένα έργο που αφορά όλη την ΕΕ.
Δείτε της ελληνικές υποψηφιότητες εδώ.

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, μόλις ενημερώθηκε για την αναγγελία, δήλωσε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσα πολλά εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα της προστασίας της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς μας. Καταδεικνύεται έτσι η αξία που έχει να προσφέρει η φύση στην οικονομία της Ευρώπης, και πώς η φύση μας αποτελεί τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Ψηφίστε τώρα και δώστε σε αυτά τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα την αναγνώριση που τους αξίζει!»

Οι τελικοί υποψήφιοι που ανήκουν σε πέντε κατηγορίες (διατήρηση, κοινωνικοοικονομικά οφέλη, επικοινωνία, συμβιβασμός συμφερόντων/αντιλήψεων, και δικτύωση και διασυνοριακή συνεργασία) θα αξιολογηθούν τώρα από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή. Καλείστε όλοι να
ψηφίσετε τον τελικό υποψήφιο της επιλογής σας προκειμένου να κερδίσει το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λήγει στις 22 Απριλίου 2018.
Οι νικητές θα αναγγελθούν στην τελετή που θα διοργανώσει ο Επίτροπος κ. Βέλα, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018. Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα ο Τύπος και το κοινό.

Παρακαλούμε να κάνετε
ηλεκτρονική κράτηση εάν επιθυμείτε να παρευρεθείτε. Την τελετή μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο Natura 2000.
 
Στοιχεία επικοινωνίας για τα μέσα ενημέρωσης: 
 
 
Ιστορικό

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Το δίκτυο, που δημιουργήθηκε βάσει της
οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, αμφότερες της ΕΕ, είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 27 000 χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές, και καλύπτει πάνω από το 18 % των χερσαίων περιοχών και το 7% των γύρω θαλασσών.

Στόχος του δικτύου είναι να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Τα οικοσυστήματα που λειτουργούν σωστά παρέχουν οφέλη για την ανθρώπινη υγεία, την κοινωνία και την οικονομία. Το δίκτυο Natura 2000 προσφέρει ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί πολυάριθμες ζωτικές κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες.

Στην ΕΕ, περίπου 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από την υγεία των οικοσυστημάτων, και σημαντικό ποσοστό αυτών εντοπίζεται εντός των περιοχών Natura 2000.
Επιπλέον, τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το δίκτυο καθεαυτό εκτιμάται ότι ανέρχονται σε ποσά της τάξης των 200 έως 300 δισ. ευρώ ετησίως.

Το σχέδιο δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία στοχεύει να βελτιώσει την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 και να ενισχύσει τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020.

Αναγγέλθηκαν οι τελικοί υποψήφιοι για το Βραβείο Natura 2000! Ψηφίστε τώρα τον υποψήφιο της επιλογής σας!

Φέτος, για τέταρτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τα εξαίρετα επιτεύγματα στον τομέα της διαχείρισης και της διατήρησης του δικτύου Natura 2000, του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ. Επελέγησαν 25 τελικοί υποψήφιοι από τις 75 έγκυρες υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν. Στους τελικούς υποψηφίους περιλαμβάνονται δραστηριότητες σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
 
Τα βραβεία απονέμονται σε πέντε κατηγορίες: Διατήρηση, Κοινωνικοοικονομικά Οφέλη, Επικοινωνία, Συμβιβασμός Συμφερόντων/Αντιλήψεων, καθώς και Δικτύωση και Διασυνοριακή Συνεργασία. Ένα ειδικό βραβείο, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, πρόκειται να απονεμηθεί στον τελικό υποψήφιο που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους από τους πολίτες.


πηγή: https://www.neapaseges.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου