Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Αυξηση αξιας ακινήτων και χρηματοδοτικά εργαλεία κατασκευής φυτεμενων δωμάτων

 
 
Αξία ακινήτων
 
Οι κήποι στις στέγες, προσδίδουν, εν γένει, αισθητικά οφέλη στα κτίρια και τις πόλεις. Ανεβάζουν, έτσι, την αξία των ακινήτων, λόγω της αισθητικής τους αναβάθμισης (Ματσουκάς, Θ). Έρευνες σε Αμερική και Βρετανία, έδειξαν ότι οι πράσινες ταράτσες μπορούν να προσδώσουν από 6% ως 15% στην αξία του σπιτιού (Green Roofs for Healthier Cities).
 
 
Χρηματοδοτικά εργαλεία
 
Τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα, περιορίζονται σε δάνεια Τραπεζών και επιχορηγήσεις του Αναπτυξιακού νόμου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ).
Απουσιάζουν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. χρηματοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων από τρίτους, όπως
 
- εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών,
- έργα κοινής εφαρμογής,
- έργα μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, κλπ.) (Βουρδουμπάς, Ι., 2007). Συγκεντρωτικά, οι μέθοδοι χρηματοδότησης για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μπορούν να είναι οι ακόλουθες (Βουρδουμπάς, Ι., 2007):
- Δανειοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.
- Χορήγηση επιδοτήσεων επί του κεφαλαίου επένδυσης που χορηγεί η Πολιτεία, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ) (75% κοινοτική συμμετοχή).
- Η επιδότηση του προγράμματος επί του επενδυόμενου κεφαλαίου για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ανέρχεται στο 40%.
- Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή Public Private Partnerships (Νόμος 3389/2005).
- Χρηματοδότηση από εξειδικευμένες εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίες επενδύουν για λογαριασμό του πελάτη και πληρώνονται από αυτόν μέσω της μείωσης των δαπανών του σε ενέργεια (δεν έχει ακόμη αξιόλογη εφαρμογή στην Ελλάδα) (Οδηγία 2006/32/ΕΚ).
- Το πρόγραμμα CLEAR SUPPORT, το οποίο αφορά τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια σε 5 περιοχές της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Κρήτη. Περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι τα έτη 2007 – 2009 και συγχρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια στην Ευρώπη» και μερικώς από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Βουρδουμπάς, Ι., 2007)
- Το ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγκεκριμένα το 1ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και το 3ο Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα & Ανταγωνιστικότητα». Η κατανομή της κοινοτικής συνδρομής στα συγκεκριμένα Ε.Π., φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
 
 
Όσον αφορά το 1ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι επενδύσεις πράσινων στεγών θα μπορούσαν να ενταχθούν στους εξής Άξονες:
 
- Άξονας Προτεραιότητας
1: Στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα, η μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών των αερίων που προκαλούν κλιματική αλλαγή, κλπ.
- Άξονας Προτεραιότητας
3: Στόχος οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας σε μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της χώρας με πλημμυρικά φαινόμενα (π.χ. Αττική, Πάτρα). - Άξονας Προτεραιότητας
6: Στόχος η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Στον Πίνακα της επόμενης σελίδας φαίνονται τα χρηματοδοτικά στοιχεία, για καθέναν από τους τρεις προαναφερθέντες άξονες.
 
 
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, περιλαμβάνουν πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω συνεχίζονται ως εμπροσθοβαρή στα νέα ΕΣΠΑ.
 
 
πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Χρηστίδου Βαγγελιώ/Βήτου Όλγα «Πόλεις & Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση SWOT για τον ελληνικό χώρο»
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου