Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Περιστατικά ύποπτα για γρίπη των πτηνών στην προστατευόμενη περιοχή


 ΦΔΟΠΥΜΕξαιτίας της εκδήλωσης συνεχόμενων κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών σε πολλά Κράτη Μέλη της Ε.Ε., θα εφαρμοστεί για το έτος 2016 η υπ’ αριθμ.4802/142588/18-12-2015(ΑΔΑ:Ω4274653ΠΓ-6Κ1) (ΦΕΚ 2962/Β΄/31.12.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.
 
Όσον αφορά τα άγρια πτηνά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, εκτός του προσωπικού υπηρεσιών, μελών ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή μαζί τους (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κλπ), αλλά και των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς άγριων πουλιών.

Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να μην τα πλησιάζουν και τα αγγίζουν, αλλά να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (κτηνιατρεία, δασικές υπηρεσίες, θηροφυλακή, Φορέα Διαχείρισης) ώστε να λαμβάνονται δείγματα που θα εξεταστούν για γρίπη των πτηνών.
 
Τα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας που πρέπει να δειγματιστούν αν βρεθούν νεκρά είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση (Παράρτημα 3):
 
AaΕπιστημονική ονομασίαΕλληνική ονομασία
1.Anser albifronsΑσπρομέτωπη χήνα
2.Anas platyrhynchosΠρασινοκέφαλη πάπια
3.Anas streperaΦλυαρόπαπια
4.Anas acutaΣουβλόπαπια
5.Anas clypeataΧουλιαρόπαπια
6.Anas penelopeΣφυριχτάρι
7.Anas creccaΚιρκίρι
8.Anas querquedulaΣαρσέλα
9.Ayihya ferinaΚυνηγόπαπια
10.Aythya fuligulaΤσικνόπαπια
11.Anser anserΣταχτόχηνα
12.Anser erythropusΝανόχηνα
13.Anser fabalisΧωραφόχηνα
14.Branta ruficollisΚοκκινόχηνα
15.Mergus albellusΝανοπρίστης
16Netta rufinaΦερεντίνι
17.Cygnus cygnusAγριόκυκνος
18.Cygnus olorΒουβόκυκνος
19.Cygnus columbianusΝανόκυκνος
20.Accipiter gentilisΔιπλoσάινο
21.Accipiter nisusΞεφτέρι
22.Buteo buteoΓερακίνα
23.Buteo lagopusΧιονογερακίνα
24.Circus aeruginosusΚαλαμόκιρκος
25.Milvus migransΤσίφτης
26.Milvus milvusΨαλιδιάρης
27.Podiceps cristatusΣκουφοβουτηχτάρι
28.Podiceps nigricollisΜαυροβουτηχτάρι
29.Tachybaptus ruficollisΝανοβουτηχτάρι
30.Philomachus pugnaxΜαχητής
31.Limosa limosaΛιμόζα
32.Larus canusΘυελλόγλαρος
33.Larus ridibundusΚαστανοκέφαλος γλάρος
34.Falco peregrinusΠετρίτης
35.Falco tinnunculusΒραχοκιρκίνεζο
36.Pluvialis apricariaΒροχοπούλι
37.Vanellus vanellusΚαλημάνα
38.Pica picaΚαρακάξα
39.Fulica atraΦαλαρίδα
40.Phalacrocorax carboΚορμοράνος
41.Ciconia ciconiaΛευκοπελαργός
42.Bubo buboΜπούφος
43.Ardea cinereaΣταχτοτσικνιάς

Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Άστρος Αρκαδίας, 22001
 
Τηλ: 27550 22021,
Fax: 27550 22806
Email:
info@fdparnonas.gr
Web:
www.fdparnonas.gr .


πηγή: http://www.fdparnonas.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου