Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Η Λίμνη Αλυκή της Λήμνου

 
Η Λίμνη Αλυκή της Λήμνου (photos)
 
του Κυριακίδη Σταμάτη
(Msc Περιβαλλοντολόγος - Ωκεανογράφος)
 
Η λίμνη Αλυκή (ή Αλμυρή Λίμνη) ανήκει στην κατηγορία παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα. Είναι η μεγαλύτερη από τις 3 «λίμνες» της Λήμνου και αποτελεί τη μεγαλύτερη φυσική αλυκή της Ελλάδας καθώς και την τελευταία μεγάλη φυσική λιμνοθάλασσα στο χώρο του Αιγαίου.
 
Βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας Κοντοπουλίου, στο βορειοανατολικό άκρο της Λήμνου. Το χειμώνα από τις κατακρημνίσεις μέσω των βροχοπτώσεων και από τα ρυάκια που εκχύονται στην Λίμνη από τους γειτονικούς λόφους και τα χωράφια (χέρσου) υπάρχει γλυκό νερό και μεταφερόμενα θρεπτικά συστατικά (νιτρικά, φωσφορικά) και η Αλυκή εμφανίζεται ως Λίμνη, ενώ το καλοκαίρι το νερό εξατμίζεται και γεμίζει με αυτόπηκτο αλάτι. Σε κάποια σημεία της λίμνης παρεισφρύει και θαλασσινό νερό σε μικρές ποσότητες, υπογείως. Περιφερειακά της Αλυκής υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες.

Η λίμνη Αλυκή έχει έκταση 6316 στρέμματα. Μεταξύ της Αλυκής και της θάλασσας υπάρχει μια ζώνη αμμοθινών η οποία εκτείνεται σε μήκος 2 Km και έχει πλάτος – λωρίδα γης 150m όπου χωρίζεται από τη θάλασσα. Άργιλοι και ψαμμίτες είναι τα πετρώματα που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου. Η Λίμνη δεν έχει ψάρια ωστόσο υπάρχουν οργανισμοί όπως σκώληκες που ζουν μέσα σε αυτή και περιμετρικά της αποτελώντας πηγή τροφής για τα διάφορα είδη πτηνών, ερπετών και αμφιβίων. Συνεπώς η περιοχή αποτελείται από υψηλή βιοποικιλότητα, και έχει υψηλή οικολογική αξία.

Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας SPA σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ λόγω της υψηλής ορνιθολογικής της αξίας. Επίσης φιλοξενεί είδη πανίδας που ωφελούνται από τη διεθνή συνεργασία για την προστασία και διαχείρισή τους, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το σύμπλεγμα των τριών υγροτόπων (Αλυκή, Χορταρολίμνη, Ασπρολίμνη) φιλοξενεί έναν αριθμό ειδών (135 είδη) από τα οποία άλλα αναπαράγονται εδώ (54), άλλα εμφανίζονται μόνον κατά την μετανάστευση (39), άλλα χρησιμοποιούν τους υγροτόπους και την εγγύς ευρύτερη περιοχή για διαχείμαση (28), ενώ κάποια κάνουν κάποιον από τους ανωτέρων συνδυασμούς.

Επίσης, από τα 60 είδη SPEC (Species of European Conservation Concern), δηλαδή είδη που χρήζουν προστασίας σε Ευρωπαϊκή κλίμακα (Tucker & Heath (1994), τα 5 είναι παγκοσμίως απειλούμενα (SPEC-1: Κοκκινόχηνα, Βαλτόπαπια, Κιρκινέζι, Ορτυκομάνα, Αιγαιόγλαρος) τα 11 είναι SPEC-2, (βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση ενώ περισσότερο από το 50% του πληθυσμού τους συγκεντρώνεται στην Ευρώπη) και 44 είδη είναι SPEC-3 (βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση, ενώ λιγότερο από το 50% του πληθυσμού τους συγκεντρώνεται στην Ευρώπη). (Τα νούμερα από Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη της εταιρίας ΟΜΙΚΡΟΝ).
 
 
“Τsunami” Ανθρώπινης βλακείας εισέρχεται στη λίμνη Αλυκή

Όπως αναφέρθηκε η λίμνη χωρίζεται από την θάλασσα με μια λωρίδα γης. Αναφέρθηκε ότι κάτοικος-οι της Λήμνου με την χρήση εκσκαφέα – φορτωτή εισήλθε παράνομα στην περιοχή της Λίμνης, όπου σημειωτέου απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων δεδομένου ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη περιοχή “Natura” και έριξε μέρος της φυσικής λωρίδας γης που χωρίζεται η Λίμνη από την θάλασσα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η θάλασσα να εισέλθει και να συνεχίζει να εισέρχεται μετά από φουσκοθαλασσιά και με τα κύματα της, στη λίμνη, και έτσι να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι και μάζες νερού με διαφορετικές πυκνότητες και αλατότητες. Το αλμυρό νερό της θάλασσας με το υφάλμυρο – γλυκό νερό της Αλυκής.

Οι συνέπειες είναι ότι κάποια είδη πανίδας και χλωρίδας σίγουρα θα εκλείψουν από την μεταβλητότητα της προηγούμενης περιβαλλοντικής ισορροπίας και θα επηρεαστεί και η τροφική αλυσίδα. Μακροπρόθεσμα δεν μπορούμε να πούμε σε τι μέγεθος και βαθμό θα είναι η επιδείνωση (deterioration) της περιβαλλοντικής κατάστασης. Πάντως θα υπάρξει πρόβλημα. 
 
Screenshot 2015-08-14 181235

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου