Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα νερών κολύμβησης στη Μεγάλη Πρέσπα


 Ο Δήμος  Πρεσπών έχει δεχθεί αρκετά ερωτήματα από πολίτες αναφορικά με το αν τα νερά της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Με βάση την νομοθεσία υπεύθυνη για την αξιολόγηση των κολυμβητικών υδάτων, δηλαδή την συμπλήρωση και επικαιροποίηση του μητρώου υδάτων κολύμβησης και την παρακολούθηση των σχετικών χαρακτηριστικών είναι το τμήμα θαλάσσιων υδάτων του υπουργείου ΠΑΠΕΝ και η διεύθυνση υδάτων της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που επιλαμβάνονται για μια συγκεκριμένη ακτή μετά από αίτημα που διαβιβάζει ο Δήμος.

Ο Δήμος Πρεσπών με απόφαση του Δημάρχου Π. Πασχαλίδη θα αποστείλει τεκμηριωμένο αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία για ένταξη στο μητρώο υδάτων κολύμβησης δύο ακτών της Μεγάλης Πρέσπας. Ταυτόχρονα, επειδή η ένταξη είναι χρονοβόρα διαδικασία έκανε μετρήσεις των χημικών παραμέτρων του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/26.2.2009 Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ) και για τις δύο θέσεις ενδιαφέροντος στις 20.6.2015.

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων προκύπτει ότι και για τις δύο παραμέτρους της ΚΥΑ (κολοβακτηριοειδή και εντερόκοκκοι) και στα δύο δείγματα (ΠΛΑΖ Κούλας Ν:40,813904, Ε:21,070354, Εκβολές ρύακα Αγ. Γερμανού Ν:40,830504, Ε:21,097996) οι τιμές που ανιχνεύτηκαν ήταν πολύ χαμηλότερες από τα όρια των εξαιρετικών νερών κολύμβησης του παραρτήματος.
 
 
Η πληροφορία αυτή απολύτως ενδεικτική και δημοσιοποιείται για απλή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής και ολοκληρωμένης παρακολούθησης όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο. Αυτή θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος του Δήμου Πρεσπών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Πετράκος τηλ. 238535319, 6942984455.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου