Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Βατούμουρα, κράνα και ρόδια ενισχύονται από τον αναπτυξιακό

                           
Βατούμουρα, κράνα και ρόδια ενισχύονται από τον αναπτυξιακόΣτέφανος Παπαπολυμέρου
(papapolimerou@paseges.gr)
 
Καλλιέργειες με βατόμουρα, σμέουρα, μύρτιλα, φραγκοστάφυλλα, κράνα αλλά και ρόδια, ενισχύονται, υπό προϋποθέσεις, μέσω του αναπτυξιακού νόμου εφόσον ενταχθούν σε σχετικό επενδυτικό σχέδιο.
Αναλυτικότερα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6904 των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 465/Β/25 – 2 – 2014, καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, τόσο για την φυτική όσο και για την ζωική παραγωγή.
 
Ειδικά στην κατηγορία διάφορά, όπως κατατάσσονται οι προαναφερθείσες καλλιέργειες στην υπ’ αριθ. 1415/28732/06−03−2013 σχετική απόφαση (ΦΕΚ 574/Β/13−03−2013), που είναι και προϋπόθεση για την ένταξή τους στον αναπτυξιακό, αναφέρονται τα εξής:
 
 
1. Βατόμουρα−Σμέουρα−Μύρτιλα−Φραγκοστάφυλλα
 
Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών, προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM, VACCINIUM MYRTILLUS και RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους.
 
 
2. Κράνα (Cornus mas L.)
 
Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 
 
3. Ροδιά
 
Μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατάλληλες περιοχές της χώρας προωθούνται οι ποικιλίες WONDERFUL, Ι.Φ.Δ. 11006, Ι.Φ.Δ. 11021 και Ι.Φ.Δ. 1010.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου