Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Δήμος της Λίμνης Καρδίτσας. Η οικολογία και ο τουρισμός στη θεματολογία του Θερινού Σχολείου

 
limni.gif-1
 
Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Καρδίτσας, το 3ο Θερινό Σχολείο, που θα πραγματοποιηθεί 25 έως 30 Αυγούστου στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας.  Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι: «Οικολογία, τουρισμός, Ανάπτυξη και Επιστροφή στις Ρίζες (νέο-αγροτικότητα)». Σημαντικές Ημερομηνίες
 
 
- Οι εργασίες του ΘΕ.Σ.Τ. θα πραγματοποιηθούν: 25 – 30 Αυγούστου 2014
- Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2014
- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2014
Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις
 
Οι εκπαιδευτικές δράσεις, τα μαθήματα, καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν στη Νεράιδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
 
 
Συμμετέχοντες
 
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Ανώτατος Αριθμός: 25 άτομα.
 
 
Κόστος Συμμετοχής
 
Το κόστος Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 80 ευρώ. Περιλαμβάνονται:
α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
β. Διαμονή: δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια
γ. Διατροφή: Πρωινό και Γεύμα
δ. Μετακινήσεις για τις Ασκήσεις Επιτόπιας Έρευνας
ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τις Εγκαταστάσεις Κατασκηνώσεων Νεράιδας.
 
 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο. Απαραίτητες Προϋποθέσεις:
α. Θα απαιτηθεί μια ελάχιστη προετοιμασία των συμμετεχόντων, βάσει υλικού που θα τους αποσταλεί.
β. Παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 100%.
γ. Συμμετοχή στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας του ΘΕ.Σ.Τ.
δ. Η επίδοση των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή των εργασιών και των ερευνητικών ημερολογίων.
 
 
Θεωρητικές αφετηρίες
 
Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και σημαντικού ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος είναι η Λίμνη Πλαστήρα. Η γεωγραφική της θέση και το γεωγραφικό ανάγλυφο (βουνά-λίμνη), καθώς και τα τοπικά ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα συγκροτούν μια οικιστική και πολιτισμική ενότητα, εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα αξιοπρόσεκτα οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά φαινόμενα. Ειδικά, σήμερα νεοεμφανιζόμενοι παράγοντες επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν άμεσα με τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα τα παραπάνω φαινόμενα να αποκτούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Η περιοχή αποτελεί έναν προνομιακό χώρο για την εξέταση και τη μελέτη της σχέσης τουρισμού του τόπου και του πολιτισμού. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του Θερινού Σχολείου θα εστιάσουν στην διερεύνηση της σχέσης του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Ακόμη, το Θερινό Σχολείο θα επιχειρήσει να αναδείξει την έννοια της νέας αγροτικότητας και πώς αυτή συνδέεται, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, με την τάση για επιστροφή στον τόπο καταγωγής, με στόχο τη δραστηριοποίηση στην αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.
 
 
Περιεχόμενο
 
1. Διερευνάται η σχέση του ανερχόμενου τουριστικού φαινομένου με τις τοπικές κοινωνίες και τους πολιτισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι τοπικές κοινωνίες αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται το φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον ως τουριστικό «προϊόν».
2. Αναγνωρίζοντας το ρόλο των κοινωνικών επιστημών στη μελέτη των αγρο-διατροφικών συστημάτων, εξετάζεται εν συντομία η εξέλιξη του παγκόσμιου αγρο-διατροφικού συστήματος και των πιέσεων που ασκεί σε εθνικό, περιφερειακό ακόμα και τοπικό επίπεδο. Αναδεικνύεται το παράδοξο της παγκόσμιας τάσης για επιστροφή σε «εναλλακτικά», «τοπικά», «αειφορικά» συστήματα και δίκτυα. Παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές λειτουργίες συστημάτων που αποτελούνται από οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι δυνατότητες που δημιουργούνται από τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Διερευνάται η πρώτη εγκατάσταση (νέων) αγροτών στην ύπαιθρο (νεο-αγροτικότητα) σε δύο επίπεδα: α) Τεχνικό-οικονομικό και
β) Κοινωνικό-πολιτισμικό. Εξετάζονται οι στρατηγικές «τοπικοποίησης» ως εργαλείο επιβίωσης των κοινωνιών της υπαίθρου, ή / και ως διεκδίκηση μεριδίου / καλύτερης θέσης στην παγκόσμια αγορά.
 
 
Επιστημονική Επιτροπή
 
Πρόεδρος:
Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μέλη:
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γιακουμάκη Βασιλική, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Δαμιανού Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Λουλούδης Λεωνίδας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μάγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, διδάκτορας, καθηγητής –σύμβουλος Ε.Α.Π.
Μαγουλιώτης Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μάρκου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας.
Παπαηλία Πηνελόπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σκουλίδας Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δρ. Ελευθερία Γκαρτζονίκα, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής.
Δρ. Σουλτάνα Κοζιού, Εκπαιδευτικός, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
Οργανωτική Επιτροπή
 
Πρόεδρος
Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Α΄Αντιπρόεδρος
Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ΠΕ Καρδίτσας.
Β΄ Αντιπρόεδρος
Κοζιού Βασιλική, πρόεδρος Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας Ο ΑΠΟΛΛΩΝ Καρδίτσας.
Μέλη
Ελευθερία Δέλτσου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Καραμπινά Μαρία, Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ντερμάρης Βασίλειος, Γεωπόνος.
Γραμματεία
Υπεύθυνος: Ντερμάρης Βασίλειος
Υποβολή Αιτήσεων: tzoumerkasummerschool@gmail.com
 
Πληροφορίες: www.ha.uth.gr και  http://www.evangelosavdikos.blogspot.gr
 
 
Διδάσκοντες
 
Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Βλάχος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Κασίμης Χαράλαμπος, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κουτσούρης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μάρκου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Οικονόμου Ανδρομάχη, Κύρια Ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.


πηγή: http://www.karditsanews.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου