Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Λέσβος. Πάρκο Νησιώπης: Ανάδειξη απολιθωμάτων και φυσικής κληρονομιάς ως μέσο για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού

 
     
Διημερίδα με θέμα «ΠΑΡΚΟ ΝΗΣΙΩΠΗΣ: Ανάδειξη απολιθωμάτων και φυσικής κληρονομιάς ως μέσο για την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού» οργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στις 24 και 25 Ιουνίου 2014.

Αντικείμενο της διημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σημαντικού έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωμένου δάσους νησίδας Νησιώπης» το οποίο έχει ενταθεί στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, οι δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Πρόσκλησης 44 για έργα του άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου» με φορέα υλοποίησης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Στόχος της διημερίδας είναι η συζήτηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων από ειδικούς επιστήμονες εκπροσώπους της UNESCO, Διευθυντές και Στελέχη φορέων που διαχειρίζονται παράκτια γεωπάρκα, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης γεωτουρισμού και τουρισμού υπαίθρου.

Στα πλαίσια της διημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μεταβούν με ειδικό καραβάκι στη νησίδα Νησιώπη όπου θα περιηγηθούν στις νέες απολιθωματοφόρες θέσεις και θα παρατηρήσουν τις υποδομές που έχουν δημιουργηθεί για την ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους και του θαλάσσιου πάρκου της Νησιώπης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ορνιθοπανίδα, τη χλωρίδα και γενικότερα το μοναδικό φυσικό και γεωλογικό περιβάλλον της νησίδας Νησιώπη.


Το πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει παρουσιάσεις, διαλέξεις και συζητήσεις στα ακόλουθα αντικείμενα:

-Παρουσίαση του έργου «Ανάδειξη και αξιοποίηση απολιθωμένου δάσους νησίδας Νησιώπης» το οποίο έχει ενταθεί στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
-Επίσκεψη στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους Νησιώπης και επιτόπια παρουσίαση των παρεμβάσεων
-Ανάπτυξη δραστηριοτήτων θεματικού τουρισμού σε παράκτια Γεωπάρκα
-Προτάσεις διεθνούς προβολής
-Γεωλογική κληρονομιά και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες ζώνες: Εμπειρίες και καλές πρακτικές
-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και νέους
-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα μυστικά της άμμου»
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς
-Δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού για λειτουργία θαλάσσιων Γεωπάρκων

Στόχος του έργου αποτελεί η αξιοποίηση και ανάδειξη του τμήματος του Απολιθωμένου Δάσους που βρίσκεται στη νησίδα Νησιώπη με τη δημιουργία επισκέψιμου θαλάσσιου πάρκου-μουσείου που περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα της νησίδας αλλά και το θαλάσσιο τμήμα γύρω από τη Νησιώπη. Παράλληλα, η ανάδειξη και προβολή του Απολιθωμένου Δάσους της Νησιώπης αναμένεται να συμπληρώσει την εικόνα του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου.

Το Πάρκο της Νησιώπης, με τη λειτουργία του αναμένεται ότι θα συμβάλει μέσα από την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και θα συντελέσει στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στην κατεύθυνση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Λέσβου και αναμένεται να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για την «πράσινη» ανάπτυξη
.

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου