Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Νέα ελπίδα για τα ιχθυαποθέματα της ΜεσογείουΤο WWF χαιρετίζει την υιοθέτηση ενός αναθεωρημένου πλαισίου δράσης με στόχο την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM). Με το 90% των ιχθυαποθεμάτων να είναι υπεραλιευμένα, η συγκεκριμένη αναθεώρηση ήταν απαραίτητη και αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την επίτευξη της βιωσιμότητας της αλιείας στη Μεσόγειο, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη λειτουργικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 
Όλα τα παραπάνω άλλωστε αποτελούν προτεραιότητες της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF στη Μεσόγειο. Τα γραφεία Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Τουρκίας, μαζί με το Μεσογειακό,  το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές γραφείο του WWF, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  προωθώντας παράλληλα λύσεις για  τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Ως εκ τούτου, ο Δημήτρης Καραβέλλας, συντονιστής της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, υπέγραψε εκ μέρους του WWF Μνημόνιο Συνεργασίας  με τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο στηρίζοντας έτσι έμπρακτα το καινούριο πλαίσιο δράσης και συγκεκριμένα τα μέτρα που θέτουν ως στόχο: 
  • την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και τη διατήρησή τους σε επίπεδα ανώτερα από τη Mέγιστη Bιώσιμη Απόδοση (MSY),
  • την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για την αλιεία, τα οποία θα βασίζονται στην οικοσυστημική προσέγγιση και σε επικαιροποιημένα επιστημονικά στοιχεία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας όλων των αλιευτικών στόλων
  • την επίσημη υιοθέτηση του μέτρου της δημιουργίας απαγορευμένων περιοχών αλιείας για την προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των σημαντικών περιοχών για τα ιχθυαποθέματα, καθώς και οριζόντια μέτρα για όλους, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος, να συμμορφώνονται όλοι με τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών και η ανοιχτή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου