Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Η χλωρίδα στην περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

 
 
ΧΛΩΡΙΔΑ

Παρόλο που δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα και καταγραφή των φυτών της περιοχής, εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου απαντούν περισσότερα από 800 είδη φυτών, ορισμένα από τα οποία σπάνια ή ενδημικά. Στις ελώδεις περιοχές κυριαρχούν τα νούφαρα, η ίριδα, η μέντα, το μυριόφυλλο, το ψαθί κ.ά. ενώ η δενδρώδης βλάστηση συνίσταται κυρίως από ιτιές, λεύκες, πλάτανο, φράξο κ.ά. Στην περιοχή των αειφύλλων και φυλλοβόλλων πλατυφύλλων απαντούν χαρακτηριστικά είδη όπως η απόδισκος δρυς, ο γαύρος, η αγριοτριανταφυλλιά, η λεπτοκαρυά, η τσαπουρνιά, ο φράξος, φλαμουριά, κράταιγος, κισσός, σφένδαμος, πολλά είδη αγριολούλουδων όπως ορχιδέες, κρόκοι κ.ά. Στις υψηλότερες και ψυχρότερες περιοχές το κυρίαρχο είδος είναι η οξιά. Στις περιοχές αυτές απαντούν επίσης ελάτη, σκλήθρο, οστρυά, καστανιά, κράταιγοι, φράξος, σφενδάμια, σορβιά, κισσός, κληματίδα, κρόκοι κ.ά.ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Τα γύρω βουνά είναι κατάφυτα από διάφορα είδη δένδρων και θάμνων. Στους πρόποδες των βουνών κυριαρχούν οι βελανιδιές και τα παλιούρια, σε μεσαία υψόμετρα οι φλαμουριές, βελανιδιές, κρανιές, ενώ στα ψηλότερα μέρη οι οξιές που σχηματίζουν εντυπωσιακά δάση. Στα ρέματα επικρατούν οι ιτιές και οι λεύκες ενώ υπάρχει και ένα μικρό τμήμα με έλατα και καστανιές καθώς επίσης και μία μικρή ομάδα από σκλήθρο (οικότοπος προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Στο όρος Κερκίνη υπάρχουν επίσης εκτεταμένες αναδασώσεις, κυρίως με τραχεία πεύκη. Τα υπαλπικά λιβάδια καλύπτονται με ποώδη βλάστηση.

Η βλάστηση γύρω στη λίμνη, τον ποταμό και τις γύρω περιοχές αποτελείται κυρίως από υδροχαρή είδη δένδρων και θάμνων και από υδρόβια φυτά. Τα τελευταία αντιπροσωπεύονται κυρίως από δύο είδη νουφάρων, την ίριδα, νεροκάστανο, πολύγονο, ατζόλλα, μαρσίλεα κ.ά. η δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση που κυριαρχεί σε αυτές τις περιοχές αποτελείται κυρίως από ιτιές, λεύκες, σκλήθρο, αρμυρίκι, φράξο κ.ά.

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, υπάρχουν ακόμα σε πολλές περιπτώσεις φυσικοί φυτοφράχτες που συμβάλλουν στην καλή κατάσταση των ενδιαιτημάτων, συντηρώντας πληθυσμούς εντόμων ωφέλιμων για τη γεωργία, ενώ τα τελευταία έτη είναι φανερή η επέκταση της καλλιέργειας της ελιάς.ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ

Στην ευρύτερη περιοχή της Κερκίνης υπάρχουν πολλά ενδημικά είδη φυτών ή είδη τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και στη Βαλκανική χερσόνησο. Υπάρχουν δύο ενδημικά taxa (Asperula aristata spp. thessala, Acinos alpinus ssp. nomismophyllus) δύο είδη με μοναδικές εμφανίσεις στην Ελλάδα (Marsilea quadrifolia, Najas gracillima) ορισμένα είδη με σπάνιες εμφανίσεις στην Ελλάδα (Riccia fluitans, Ricciocarpus natans, Azolla filiculoides), Απαντούν πέντε (5) χερσαία είδη, για τα οποία η Β. Ελλάδα αποτελεί το ακραίο όριο εξάπλωσής τους (Crepis conyzifolia, Ornithogalum bucheanum, Peucedanum aequiradium, Peucedanum officinale, Stachys officinalis), ενώ 4 είδη τα οποία περιλαμβάνονται στον Κόκκινο Κατάλογο των φυτών της Ευρώπης (Minuartia saxifraga (R), Salvinia natans (E), Trapa natans (V), Viola stojanowii (R)).
Έντεκα(11) είδη προστατεύονται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 (Atropa bella-donna, Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Dactylorhiza incarnata, Dianthus petraeus ssp. orgelicus, Gentiana verna ssp. balcanica, Himantoglossum hircinum, Jovibarba heuffelii, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Lilium martagon, Orchis pallens, Viola tricolor ssp. macedonica).
 
Τέλος 18 είδη είναι ενδημικά της Βαλκανικής χερσονήσου (Alchemilla lanuginosa, Asperula aristata ssp. condensata, Brucuenthalia spiculifolia, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cerastium decalvans, Cirsium appendiculatum, Erysimum drenowskii, Galium hellenicum, Genista tinctoria, Knautia macedonica, Pedicularis brachyodonta ssp. moesiaca Scrophularia aestivalis, Silene asterias, Silene balcanica, Silene waldsteinii, Stachys plumosa, Thymus degenii, Veronica barrelieri).
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου