Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Διαχείριση κλαδεμάτων από ελαιώνες και αμπέλια

 
 
Ο Α.Ο.Σ. Κορωπίου, το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έχοντας τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση, πραγματοποιούν σήμερα επίδειξη συλλογής κλαδεμάτων σε ελαιώνες και αμπέλια στην περιοχή Κορωπίου.
 
Οι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
 
H συνηθέστερη σήμερα πρακτική διαχείρισης των αγροτικών κλαδεμάτων στην Ελλάδα είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος. Με τις πρακτικές αυτές, ωστόσο, μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας.
 
Ο Α.Ο.Σ. Κορωπίου, μετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό έργο uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που με φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό, έρχεται δυναμικά να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν στη διαχείριση των υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου