Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Δέκα φορείς μαζί για την φύση

 
 
Δέκα φορείς της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις συμμετέχοντας στο μεγαλύτερο (σε διάρκεια και προϋπολογισμό) πρόγραμμα LIFE που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα.

Στόχος είναι να ανταποκριθεί η χώρα στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών Natura 2000.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, το LIFE –IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», θα αποτελέσει από σήμερα και για τα επόμενα οκτώ χρόνια (έως το 2025) την «αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια αυτή».

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ συγχρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.

Στο πρόγραμμα, εκτός από το υπουργείο Περιβάλλοντος συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογικη Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Μακεδονίας και το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός τού έργου είναι η εκπόνηση, θεσμοθέτηση και η υλοποίηση – υπό τον συντονισμό- τού υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, και η πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στα χωρικά όρια της Αποπεντρωμενης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές Natura 2000. Επίσης θα δημιουργηθούν καινοτόμα γεωχωρικά εργαλεία διαχείρισης των περιοχών τού δικτύου, θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού – που εμπλέκεται με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών- ενώ παράλληλα, θα σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο Natura 2000.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου