Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Οικολογικός σχεδιασμός: από την ενεργειακή απόδοση στην ανακύκλωση

 
 
Την εισαγωγή νέων παραμέτρων για την ανακύκλωση και την επισκευή των προϊόντων στην οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
Στο σχέδιο έκθεσης, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης προϊόντων όπως οι λέβητες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι οικιακές συσκευές ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού.

Καθώς ο μέσος καταναλωτής της ΕΕ αγοράζει ένα νέο κινητό τηλέφωνο κάθε δύο χρόνια, οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να επεκτείνουν την αρχή του οικολογικού σχεδιασμού και σε αυτόν τον τομέα.

Ο καλύτερος σχεδιασμός των κινητών τηλεφώνων δεν θα συμβάλει μόνο στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, αλλά θα διασφαλίσει επίσης ότι τα σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους ανακυκλώνονται, ότι είναι καλύτερα σχεδιασμένα και ότι η μπαταρία τους μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.

1% - 5% των σπάνιων μετάλλων, όπως το βολφράμιο, το κοβάλτιο, ο γραφίτης και το ίνδιο, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, ανακυκλώνονται σήμερα
 
Σύμφωνα με την έκθεση, η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό θα συμπεριλάβει εκτός από την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος και άλλες περιβαλλοντικές πτυχές του όπως τη σύνθεση, την αντοχή, την αποσυναρμολόγηση, την επισκευή και την ανακύκλωση του, αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις δυνατότητές του. Η έκθεση υποστηρίζει τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, γνωστό ως το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, στο οποίο τα υλικά και τα προϊόντα επαναχρησιμοποιούνται, επισκευάζονται και ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.

80% της περιβαλλοντικής ρύπανσης και το 90% του κατασκευαστικού κόστους είναι αποτέλεσμα των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά το σχεδιασμό του προϊόντος
 
Τον Ιούλιο του 2017, το Κοινοβούλιο ζήτησε τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκούν τα προϊόντα για την αντιμετώπιση της λεγόμενης «προγραμματισμένης απαξίωσης», όταν δηλαδή, οι εταιρείες χτίζουν ελαττώματα σε μια συσκευή προκειμένου αυτή να εκπνεύσει σε μία καθορισμένη ημερομηνία.

Τι είναι ο οικολογικός σχεδιασμός;

Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (προϋποθέσεις οικολογικού σχεδιασμού). Πριν από την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες.
- Οι κατασκευαστές υποχρεούνται, κατά το σχεδιασμό, να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και άλλες αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις.
- Αυτό εμποδίζει τη δημιουργία φραγμών στο εμπόριο, ενώ βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από τους κανόνες είναι οι λέβητες, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οικιακές συσκευές κ.λπ. Δείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ.
- Η πολιτική οικολογικού σχεδιασμού εξοικονομεί από τα νοικοκυριά ?490 σε λογαριασμούς ενέργειας κάθε χρόνο.
- Ο οικολογικός σχεδιασμός συμπληρώνεται με ανάλογες προϋποθέσεις και για την ενεργειακή επισήμανση των προϊόντων.Επόμενα βήματα

Συζήτηση στην ολομέλεια την Τετάρτη, 30 Μαΐου.
Ψηφοφορία την Πέμπτη, 31 Μαΐου.πηγή: https://www.neapaseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου