Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Οι εμπορικές στατιστικές οίνου σε παγκόσμιο επίπεδο

 
 
Οι στατιστικές του διεθνούς εμπορίου αγαθών αποτελούν σημαντική πηγή δεδομένων για πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, φορείς λήψης αποφάσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Commission εξέδωσε τα αναλυτικά στοιχεία για το διεθνές εμπόριο του κρασιού της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τα στοιχεία καταγράφουν το μηνιαίο εμπόριο μεταξύ Κρατών Μελών όσον αφορά αφίξεις και τις αποστολές οίνων, καθώς και το μηνιαίο εμπόριο από πλευράς εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των Κρατών Μελών και των Τρίτων χωρών.

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εκτός ΕΕ είναι καταχωρημένες στο κράτος μέλος όπου τα εμπορεύματα βρίσκονται σε διαδικασία εκτελωνισμού. Οι εμπορικές στατιστικές εκτός ΕΕ δεν καταγράφουν τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση, τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε τελωνειακές αποθήκες ή τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

Πηγές δεδομένων: Οι στατιστικές πληροφορίες παρέχονται κυρίως από τους εμπόρους με βάση τα Τελωνεία (εκτός ΕΕ) και τις δηλώσεις Intrastat (ενδοευρωπαϊκές). Τα δεδομένα συλλέγονται από την αρμόδια αρχή των Κρατών Μελών και καταρτίζονται σύμφωνα με την εναρμονισμένη μεθοδολογία που θεσπίστηκε με κανονισμούς της ΕΕ πριν από τη διαβίβασή τους στην Eurostat.

Η παγκόσμια κατάσταση των εμπορικών συναλλαγών αναπτύσσεται σε 48 εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων (DataBases). Για να έχετε πρόσβαση στους στατιστικούς πίνακες πατήστε
ΕΔΩ .
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου