Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει ΚΑΘΑΡΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το να μιλήσει κανείς για την αξία του νερού είναι σαν να παραβιάζει ανοιχτές θύρες. Όμως το «αξίωμα» αυτό παραβιάζεται συστηματικά σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Η διαπίστωση ισχύει και για τον άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου, όπου διαγκωνίζονται πολλοί χρήστες, βιομηχανικοί, γεωργικοί και αστικοί. Ήδη οι υπόγειοι υδροφορείς της λεκάνης Σαριγκιόλ έχουν σχεδόν καταστραφεί λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, ενώ και τα επιφανειακά νερά έχουν υποστεί σημαντικά πλήγματα (Βεγορίτιδα).
 
 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ: η διαχείριση της παράδειγμα προς αποφυγή
 
Η Βεγορίτιδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας λίμνης που επί 65 χρόνια υφίσταται τη ληστρική ανθρώπινη εκμετάλλευση με την ευθύνη της κεντρικής εξουσίας της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας
Η Βεγορίτιδα σήμερα έχει απωλέσει 70% περίπου του όγκου της, ενώ η στάθμη της έχει πέσει κατά 35 μέτρα περίπου !!
Κύριες αιτίες: α) η εκτροπή μέσω της σήραγγας της Αρνισσας προς Άγρα (1955-1989).
β) Η αφαίμαξη της λίμνης από τη ΔΕΗ (1976 – 1997), κυρίως για τον ΑΗΣ Αμυνταίου.
γ) Η επέκταση των αρδεύσεων και οι εκατοντάδες παράνομες γεωτρήσεις.
 
 
Πτώση στάθμης κατά 70 %
 
Από την πτώση της στάθμης αποκαλύφθηκαν 18.000 στρέμματα του πυθμένα της λίμνης που καταπατήθηκαν και έγιναν ... χωράφια! Έτσι η παραλίμνια ζώνη αντί να προστατεύει τη λίμνη αύξησε τη χρήση νερού και επιτάχυνε τη συρρίκνωσή της. Αυτουργοί ή συνένοχοι: κράτος - δήμοι – αγρότες.
 
 
Μέτρα – προτάσεις:
 
· Άμεση εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου και της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.
· Οριοθέτηση παραλίμνιας ζώνης (ανώτερη και κατώτερη στάθμη) & καθορισμός χρήσεων γης
· Απαγόρευση κάθε νέας γεώτρησης, κλείσιμο των παρανόμων.
· Εισαγωγή στάγδην άρδευσης, σχεδιασμένη αλλαγή καλλιεργειών με λιγότερο νερό
· Απαγόρευση διοχέτευσης ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων στη λίμνη.
 
 
ΑΛΙΑΚΜΩΝ SOS
 
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Αλιάκμονας, ο πρώτος ποταμός της χώρας. Η ελλιπής διαχείριση του οι αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, η υποβάθμιση των νερών του με βιομηχανικά, γεωργικά και αστικά απόβλητα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον του ποταμού.
 
 
1. Κυριότεροι χρήστες:
 
· ΔΕΗ: 200.000 m3 /ημέρα για τις ανάγκες των ατμοηλεκτρικών σταθμών (τα αντλούμενα νερά τροφοδοτούν μέχρι και τον - πολύ μακράν του ποταμού - ΑΗΣ Αμυνταίου!)
· Δήμοι (Ύδρευση): Καστοριά, Θεσσαλονίκη και μικρότεροι δήμοι
· Άρδευση: Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα ποσοτικά στοιχεία (Οι αντλούμενες ποσότητες αυξάνονται συνεχώς και ο κάθε νομός προγραμματίζει νέα αρδευτικά ερήμην των άλλων)
 
 
2. Ρυπαντές:

· Αστικά λύματα: Τριάντα τρεις (33) πόλεις και χωριά χρησιμοποιούν τον ποταμό ως αποδέκτη λυμάτων, συχνά ανεπεξέργαστων (Κουϊμτζής, 1992).
· Βιομηχανικά Απόβλητα. Τα περισσότερα προέρχονται από την Πέλλα – Ημαθία, όπου τα λύματα εγκαταστάσεων επεξεργασίας οπωροκηπευτικών, μέσω της τάφρου 66, αυξάνουν σημαντικά το ρυπαντικό φορτίο του ποταμού.
· Λιπάσματα – Φυτοφάρμακα: Υπερβολική χρήση και υπερβάσεις των ορίων την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου σε όλο το μήκος του ποταμού (Atrazine, Alachlor, MCPA).
· Απορρίμματα: Ο Αλιάκμονας είναι η πιο γνωστή … ‘χωματερή’ της Δυτικής Μακεδονίας.
 
Να αναφέρουμε επίσης και τις παράνομες αμμοληψίες, οι οποίες στερούν τον Αλιάκμονα από το παρόχθια φυσικά του φίλτρα. (Το αμμοχάλικο είναι το «δέρμα» του ποταμού, το οποίο «γδέρνουν» ασύστολα κάθε είδους κατασκευαστές και εργολάβοι, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες φορτώνουν η μια στην άλλη τις ευθύνες).
 
 
3. Κρατική αδιαφορία και κοινωνική ολιγωρία
 
Η Πολιτεία ανέχτηκε και νομιμοποίησε μέχρι τώρα την εντατική και απρογραμμάτιστη εκμετάλλευση του Αλιάκμονα. Οι διαδικασίες αδειοδότησης υδροληψιών είναι υποτυπώδεις. Οι ποσότητες που αντλούνται δεν καταγράφονται, ούτε ελέγχονται συστηματικά.
 
Ο έλεγχος της ποιότητας βρίσκεται σε πρωτόγονο επίπεδο. Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων είναι αραιές, ενώ οι Οδηγίες της ΕΕ 94C 222/06 και 2000 για τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο παραμένουν γράμμα κενό. Οι διαχρονικές διαμαρτυρίες της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης στις Αρχές αποδείχτηκαν φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

 Ακτιβιστική ενέργεια της Οικολ. Κίνησης το
1998 με σύνθημα «ΑΛΙΑΚΜΩΝ SOS»

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Σεπτέμβριος 2016
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου