Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Μια νέα Ευρώπη για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την ευημερία για όλους

 
 
Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, ενώ το μέλλον της ευρωπαϊκής συνεργασίας και τα οφέλη που αυτή μπορεί να φέρει βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Πρόκειται για το μέλλον της κοινωνίας μας και το πώς θέλουμε να μας βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος. Το μέλλον του πλανήτη μας και το είδος της Ευρώπης στην οποία θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν.

Η κρίση επισημαίνει
την επείγουσα ανάγκη για απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα: πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα επαναδιατυπώσει την υπόσχεση του για ειρήνη, δημοκρατία και αλληλεγγύη; Πώς μπορεί η Ευρώπη να λειτουργήσει προς όφελος του ανθρώπου; Πάρα πολλοί ευρωπαίοι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αισθάνονται μακριά από τους θεσμούς και τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως ομάδες αφοσιωμένων ομάδων και ενώσεων, κοινοτήτων και μη κυβερνητικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη που είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση για μια νέα Ευρώπη.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή, δίκαιη, βιώσιμη που υπηρετεί τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, κοινωνικών τάξεων και εθνών.

Πώς θα οικοδομήσουμε την Ευρώπη που θέλουμε και χρειαζόμαστε;
 
 
Απόρριψη δημαγωγικών λύσεων

Αυτή η κρίση εμπιστοσύνης είναι αποτέλεσμα της πάλης των ανθρώπων με διαρκώς επιδεινούμενα επίπεδα διαβίωσης, μείωσης της αγοραστικής δύναμης και αύξησης της επισφάλειας στην εργασία, αυστηρών μέτρων λιτότητας, άγχους που δημιουργείται από τη μετακίνηση πληθυσμών στα παράλια μας και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής καταστροφής. Στην αναζήτηση απαντήσεων, ο ευρωσκεπτικισμός και ο εθνικισμός, η μισαλλοδοξία και η παραπληροφόρηση κερδίζουν έδαφος από τη συνεργασία, τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη. Πρέπει όλοι μας – ηγέτες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άτομα – ενεργά και με κάθε ευκαιρία να απαντάμε και να δρούμε κατά της διαίρεσης, της περιθωριοποίησης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και αυτών που ενεργούν με τον φόβο των δικών τους πολιτικών στόχων.
 
 
Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μαζί

Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη – όπως οι ανισότητες, η κλιματική αλλαγή, η απώλεια φυσικών πόρων, και μια παγκόσμια οικονομία που ευνοεί τους λίγους και όχι τους πολλούς – μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα μαζί από ότι μπορεί η κάθε χώρα χωριστά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενσάρκωση της διεθνούς συνεργασίας οφείλει να είναι καθοδηγητικός παράγοντας για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιτρέπει αξιοπρεπή λαϊκά κινήματα όπου οι πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς.
 
 
Αγώνας για μια βιώσιμη, κοινωνική Ευρώπη για τον άνθρωπο και τον πλανήτη

Υποστηρίζουμε μια αποφασιστική αλλαγή στην πολιτική βούληση, κατεύθυνση και πρακτική. Ένα τέτοιο όραμα παρέχει και η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η περιβαλλοντική προστασία, η δημοκρατία και η διαφάνεια μπαίνουν στο επίκεντρο. Έχοντας αυτήν την ατζέντα ως οδηγό, οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπληρώνονται από ισχυρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Η κοινή ευρωπαϊκή αγορά και οι διεθνείς πολιτικές πρέπει να προάγουν την εφαρμογή κανόνων προστασίας των εργατών, των καταναλωτών, όλων των πολιτών – ανδρών και γυναικών, νέων και μη – και τον πλανήτη. Οι πολιτικές της Ε.Ε. πρέπει να υποστηρίζουν τη δημοκρατία, τον διάλογο και την ισότητα μέσα και πέρα από τα σύνορα της. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής για όλους.
 
 
Για μια Ευρώπη καλύτερη, όχι λιγότερη

Η τρέχουσα τάση αποδυνάμωσης των θεσμών της ΕΕ και απογύμνωσης προστασιών για τον άνθρωπο και τον πλανήτη στο όνομα της «απελευθέρωσης» δεν είναι η απάντηση. Οικονομικές πολιτικές μείωσης των ελλειμμάτων και προώθησης της ανταγωνιστικότητας δημιουργούν μια αρκετά στενή ερμηνεία της ανάπτυξης, ενώ εταιρικά κέρδη απέτυχαν να ενσωματωθούν στους μισθούς των εργατών ή να κυλήσουν προς τα κάτω και να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων.

Είναι αυτές οι πολιτικές του «όχι πολύ Ευρώπη» που αποξένωσαν τον άνθρωπο, αφήνοντας τον αδύναμο και εγκαταλελειμμένο. Τώρα χρειαζόμαστε νέες, προοδευτικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που είναι ικανές να παράγουν απτά οφέλη για τον άνθρωπο και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Η καλύτερη Ευρώπη είναι αυτή που λειτουργεί προς όφελος του ανθρώπου και του πλανήτη. Αυτό περιλαμβάνει μια επαναπροσέγγιση της ισότητας και του μη αποκλεισμού, μια επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου αξιοπρεπούς εργασίας, ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, αξιοσημείωτη δράση για την κλιματική αλλαγή και μια μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη για το καλωσόρισμα και την ενσωμάτωση μεταναστών.
 
 
Κατανόηση και συμμετοχή

Οι ηγέτες της ΕΕ, πρωθυπουργοί, πρόεδροι, καγκελάριοι και βουλευτές πρέπει να ακούσουν και να διαδράσουν με τους πολίτες κάθε ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου, ώστε να κατανοήσουν και να απαντήσουν αποτελεσματικότερα σε όσα απασχολούν τον άνθρωπο και να προτείνουν ένα νέο θετικό όραμα για την Ευρώπη. Όλοι μας, και ίσως περισσότερο οι νέοι, πρέπει να εμπλακούμε πιο ενεργά στις αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον μας. Μαζί μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και να αναλάβουμε δράσεις σε ζητήματα που έχουν σημασία.
 
 
Το ζήτημα είναι η Ευρώπη

Χρειαζόμαστε έναν αυθεντικό, δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και για το πώς η ΕΕ μπορεί να παραδώσει απτά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε ενεργά στον διάλογο και να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ, ώστε το ζήτημα να εστιαστεί στα οφέλη που η συνεργασία έφερε στους ευρωπαίους πολίτες και στις αξίες που η Ένωση αντιπροσωπεύει.
 
Η κοινή δήλωση συντάχθηκε με πρωτοβουλία των WWF, CONCORD, ETUC και European Youth Forum, και υποστηρίζεται από 177 υπογράφοντες.


πηγή: http://www.wwf.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου