Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», το οποίο αποτελεί την κυριότερη Ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεσμευόμενος εθελοντικά για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του έτους αναφοράς έως το 2020.

Εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την...
συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή κοινότητα του «Συμφώνου των Δημάρχων», ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκπόνησε και υπέβαλε τον Απρίλιο του 2013 στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ), στο οποίο αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση και το ανθρακικό αποτύπωμα του Δήμου, ενώ περιγράφονται οι δράσεις και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και αναπτυξιακοί στόχοι.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δια του Γραφείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας που υπέβαλε εγκρίθηκε, μετά από αυστηρό έλεγχο, από τις υπηρεσίες υποστήριξης του Συμφώνου, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια πληρότητας και ποιότητας. Η έγκριση του ΣΔΑΕ, σε σχέση με άλλους Δήμους της Ελλάδας, έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την υποβολή του στο Σύμφωνο, το οποίο οφείλεται στην επιστημονική και καινοτομική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που ανέλαβε την εκπόνησή του.

Με την έγκριση του ΣΔΑΕ ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους της Ελλάδας που υλοποιεί ένα σημαντικό βήμα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα προφίλ περιβαλλοντικά υπεύθυνου και επιστημονικά καταρτισμένου Δήμου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης βρίσκεται ήδη στην φάση εφαρμογής του ΣΔΑΕ, υλοποιώντας δράσεις που περιγράφονται σε αυτό, όπως η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας της Τραϊανούπολης, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των σχολείων του Δήμου και η μελετητική ωρίμανση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του Δήμου για την άμεση ένταξή τους σε εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης και το Γραφείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ευχαριστούν τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου Αναπληρωτή Πρύτανη ΔΠΘ κ. Μπότσαρη Παντελή και τους κ. Γκαϊντατζή Γ., επίκουρο καθηγητή ΔΠΘ, κ. Αγγελάκογλου Κομνηνό, Υποψήφιο Διδάκτορα ΔΠΘ και κ. Λυμπερόπουλο Κωνσταντίνο, Υποψήφιο Διδάκτορα ΔΠΘ, καθώς επίσης και όλους του δημοτικούς υπαλλήλους που συνεργάστηκαν για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων κατά την εκπόνηση του ΣΔΑΕ.

Περισσότερα για το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην επίσημη ιστοσελίδα του  "Συμφώνου 
των Δημάρχων": www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html


 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου