Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου. Μια σύντομη αναφορά

 
 
Ο επαγγελματικός Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ) ιδρύθηκε το 1980 με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου ως επιστήμης και τέχνης, την προστασία και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην Ελλάδα και την πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική Τοπίου.

Οι δραστηριότητες του ΠΣΑΤ είναι πολυδιάστατες. Κατά το παρελθόν έχει οργανώσει Διεθνή Συνέδρια και Συμπόσια στην Αθήνα, ενώ συμμετέχει τακτικά σε εκθέσεις, διαλέξεις και συζητήσεις ανά την Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο ΠΣΑΤ εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA) και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου (EFLA). 
 
 
Στα μελλοντικά σχέδια και οράματα του Συλλόγου περιλαμβάνονται:
 
-η αύξηση και επέκταση του δυναμικού του,
-η προώθηση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Αρχιτεκτόνων Τοπίου στην Ελλάδα,
-η αυξανόμενη παρουσία σε στρατηγικές θέσεις σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και μεγαλύτερη εμπλοκή σε συστήματα εκπαίδευσης, πολιτικής και ανάπτυξης,
-η διεύρυνση της συνεργασίας του με άλλες ειδικότητες,
-η ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού γύρω από το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου,
-η στήριξη, καθοδήγηση και ενημέρωση των μελών του.
 
 
Η Επαγγελματική δράση του Αρχιτέκτονας Τοπίου

Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου ασχολείται με το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων μικρής ή μεγάλης κλίμακας, στο αστικό ή φυσικό τοπίο, χρησιμοποιώντας και συνδυάζοντας φυτικό υλικό και σκληρά υλικά.

Σημαντική είναι η συμβολή του στην εμπνευσμένη και ευρηματική διαμόρφωση του τοπίου. Συμμετέχει με καινοτομικές παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια ενός έργου, από την αρχική ιδέα μέχρι τα τελικά σχέδια, αξιολογώντας όλες τις ιστορικές, πολιτιστικές, οικολογικές, κλιματολογικές και άλλες παραμέτρους.

Επιβλέπει την εκτέλεση και κατασκευή έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικές καθώς και μελέτες οπτικής εκτίμησης και αποκατάστασης του τοπίου ενώ ειδικεύεται και σε θέματα χρήσεων γης.

Αντικείμενο εργασίας των Αρχιτεκτόνων  Τοπίου  αποτελεί ο σχεδιασμός  και η  διαμόρφωση:
  • δημόσιων πάρκων, πλατειών και πεζοδρόμων,
  • παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, γηπέδων γκολφ και θεματικών πάρκων,
  • οικιστικών συγκροτημάτων, βιομηχανικών πάρκων και εμπορικών κέντρων,
  • περιβάλλοντα χώρου σχολείων, πανεπιστήμιων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων,
  • ιδιωτικών έργων, όπως κήποι, κτήματα, roof gardens,
  • τοπίων οδικών αξόνων και χώρων στάθμευσης

πηγή: http://www.phala.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου