Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στην νομοθεσία για το Πετιμέζι.

 Στο ΦΕΚ 3384/Β/18-12-2012 δημοσιεύτηκε η απόφαση ΑΧΣ 135/2012 «Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 66 “Ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες από σταφίδες, χαρούπια ή γάλα” του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-1987) όπως ισχύει», με την οποία τροποποιείται το σχετικό άρθρο του ΚΤΠ όσον αφορά το πετιμέζι (ή σταφυλόμελι).

 
Οι τροποποιήσεις στις ισχύουσες προδιαγραφές της εν λόγω γλυκαντικής ύλης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι οι εξής:
 
  • Η ένδειξη του διαθλασίμετρου στους 20 βαθμούς C, κατά την εξέταση του τελικού προϊόντος, δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 65%,
  • Ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δεν πρέπει να είναι ανώτερος από 1% vol.,


Αποσύρεται η διάταξη για την απαγόρευση παρουσίας θειώδους οξέος στο εν λόγω προϊόν, και συνεπώς επιτρέπεται, πλέον, η παρουσία θειωδών στο πετιμέζι, σε μέγιστο συνολικό ποσοστό 40 mg/kg (εκφραζόμενο σε διοξείδιο του θείου), σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων [ΚΑΝ(ΕΚ) 1333/2008, παράρτημα ΙΙ, μέρος Ε, κατηγορία 11.2: άλλα σάκχαρα και σιρόπια].
 
 
Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι το πετιμέζι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο, στον οινικό τομέα.
 
 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
 
 
πηγή: www.keosoe.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου