Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Τρίκαλα. ECOMOBILITY - FREE mobility. Η προσπελασιμότητα, προτεραιότητα του Δήμου

 
 
Τη στήριξη και τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων σε δύο προγράμματα που προωθούν τη βελτίωση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Με απαντητική του επιστολή στον οργανισμό ECOCITY, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνει ότι  
 
«Ο Δήμος Τρικκαίων, ιδιαιτέρως ευαίσθητος σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ως πρακτική για το σήμερα και, κυρίως, ως παρακαταθήκη για το αύριο, επικροτεί και μετέχει σε δράσεις που διαμορφώνουν περιβαλλοντική συνείδηση, όπως ήδη έχει αποδείξει.
 
Ταυτοχρόνως, ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας, ο σχεδιασμός και οι μελέτες περιλαμβάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις». 

 
Ο Δήμος θα μετάσχει στα προγράμματα ECOMOBILITY 2014 -2015 της εταιρίας ECOCITY, καθώς και στην εκστρατεία FREE mobility, που αφορά στην πράσινη μετακίνηση και στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην πόλη τους με σκοπό την αλλαγή στις συνήθειες μετακίνησης.
 
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο Δήμος θα συνδράμει τους μαθητές των Γυμνασίων που θα μετάσχουν στην εκστρατεία, είτε από Γυμνάσια είτε από το ΕΕΕΚ στις Καρυές. Στόχος των μαθητών θα είναι να μελετήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλούνται από τις συνθήκες και τις συνήθειες μετακίνησης των κατοίκων της πόλης. Επίσης, θα μετάσχει στην προώθηση των αποτελεσμάτων της μελέτης για τους συμπολίτες και ειδικά για τα άτομα με Αναπηρία. 
 
Ετσι, επιτυγχάνεται ο στόχος της διαμόρφωσης πολιτών που ως ενήλικες πια, θα μπορούν να συνδιαμορφώνουν τις δράσεις του Δήμου για τα θέματα τις προσπελασιμότητας, προσθετικά σε όσες ήδη ο Δήμος έχει προωθήσει (διαγραμμίσεις, διάβαση, σήμανση ποδηλατόδρομου) και όσων έχει ήδη δρομολογήσει (τοποθέτηση ποδηλατοστατών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποτροπή εισόδου οχημάτων σε πεζοδρόμους, ένταξη σε προγράμματα προώθησης του ποδηλάτου κ.α.).
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου