Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Πιλοτική δράση οικιακής κομποστοποίησης στη Σαμοθράκη


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξεδήλωσε η τοπική κοινωνία της Σαμοθράκης στο κάλεσμα του Δήμου να συμμετέχει σε πιλοτική δράση οικιακής κομποστοποίησης.

Στην σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας, παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο κ. Α. Βίτσα η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα της και στη συνέχεια η... κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.) κ. Κ. Χαρακίδη.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης περιλάμβανε την παρουσίαση του έργου που υλοποιεί η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. με τίτλο "Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system" – POMIS, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013 η οποία έγινε από τον κ. Α. Πεταλά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανεμήθηκαν 78 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στους δημότες της Σαμοθράκης, ενώ κάθε κάδος έχει έναν αριθμό επισήμανσης και με αυτόν θα παρακολουθείται για το επόμενο διάστημα από τους εμπειρογνώμονες και τα στελέχη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. για την ορθή χρήση του.

Επίσης, δόθηκαν αναλυτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης των κάδων και την διαδικασία της κομποστοποίησης αλλά και οδηγίες για την παραγωγή ποιοτικού κομπόστ το οποίο σε χειμερινές συνθήκες αναμένεται να παραχθεί μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης θα εξεταστεί το ενδεχόμενο και περαιτέρω ενίσχυσης του δικτύου κάδων κομποστοποίησης στη Σαμοθράκη.

 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου