Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ημερίδα για την υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου από τη ΔΕΥΑΜΒ

 
 
ΔΕΥΑΜΒ
 

της Χριστίνας Αλεξίου
 
 
Η κατάσταση των υδραγωγείων των περιοχών που εντάχθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής του ενιαίου Δήμου Βόλου για ύδρευση και άρδευση, η ποιότητα του πόσιμου νερού στις νεοενταχθείσες περιοχές και στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, αλλά και οι προοπτικές που θέτει η Επιχείρηση για την άρση των προβλημάτων και τη βελτίωση της υδροδότησης σε ολόκληρο το Δήμο, είναι ζητήματα που απασχολούν καθημερινά την Επιχείρηση.
Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα ευρύτερης επιστημονικής και κοινωνικής συζήτησης για τα σημαντικά αυτά θέματα, η ΔΕΥΑΜΒ προσανατολίζεται στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου – υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές» στο τέλος Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», η ΔΕΥΑΜΒ επεξέτεινε τις δραστηριότητές της σε όλους τους πρώην «Καποδιστριακούς» Δήμους που εντάχθηκαν στο Δήμο Βόλου με διαφορετικό οικιστικό και δομικό περιβάλλον, αλλά και νέες δυνατότητες. Από αυτό απορρέει η αναγκαιότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου πλούτου του Δήμου Βόλου, ώστε να επιτυγχάνονται τρεις στόχοι:
 
 
1. Καλό ποιοτικά και υγιεινό νερό για ύδρευση
2. Ικανή ποσότητα για τις ανάγκες άρδευσης
3. Διατήρηση του οικοσυστήματος με την ελεύθερη ροή νερού
 
 
Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση της υδροδότησης και ο προγραμματισμός της ΔΕΥΑΜΒ για τη διαχείριση των νερών καθώς και να αναπτυχθεί ένα γόνιμος διάλογος μεταξύ της Υπηρεσίας, των συναρμόδιων φορέων, των τοπικών κοινωνικών φορέων και των πολιτών, προκειμένου οι ενέργειες της ΔΕΥΑΜΒ εκτός από σύννομες, να έχουν και την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των πολιτών προς όφελος των οποίων άλλωστε γίνονται.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου