Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού τουρισμού

 
 
 
Στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 26-8-2013, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου για την Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, o Αντιπεριφερειάρχης  Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου κατά τη γενικότερη εισήγηση του, διατύπωσε  και προτάσεις επί ειδικών θεμάτων που πρέπει να γίνουν στοιχεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ).
 

 
Μερικές από αυτές είναι:

1. Πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για την Ελληνική Οικονομία η σημαντική αύξηση του κέρδους της χώρας  από τον τζίρο του τουρισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε να αποτελέσει στόχο του ειδικού χωροταξικού στο άρθρο 2 η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα με Τουριστικές Επιχειρήσεις.
Αναφερόμεθα σε αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης, πιθανώς μειωμένα επιτόκια ή ΦΠΑ κλπ σε επενδύσεις στο τομέα του Τουρισμού, που ενδεικτικά:

A. Μεγάλο ποσοστό του τζίρου τους σε τρόφιμα, γάλα, ποτά κλπ θα γίνεται στη βάση συμβάσεων με επιχειρήσεις του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Χώρας.
B. Μεγάλο ποσοστό του κόστους κατασκευής θα διοχετεύεται, μέσω συμβάσεων, στον δευτερογενή τομέα της Χώρας και της περιοχής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Γ. Μέσα στις εγκαταστάσεις τους παραχωρούν δωρεάν χώρο σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα για την πώληση προϊόντων.    
2. Στο άρθρο 9, που αφορά τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια:

Α. Η ελαχίστη αιτουμένη έκταση για τη δημιουργία τους.
Β. Δυνατότητα για κήρυξη απαλλοτρίωσης σε κάποιο ποσοστό της έκτασης, π.χ. αν κάποιος έχει αποκτήσει το 60% να μπορεί να κηρύξει απαλλοτρίωση για την απόκτηση του υπολοίπου κατά τα πρότυπα του ν.3982/11 για τα επιχειρηματικά πάρκα.
Γ. Δυνατότητα οριοθέτησης τους, ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα ΓΠΣ.
Δ. Η αναγκαιότητα δημιουργίας σχετικού νομοθετικού πλαισίου για την δημιουργία τους κατά τα πρότυπα του ν.3982/11 για τα επιχειρηματικά πάρκα, γιατί σήμερα με τις υφιστάμενες διατάξεις η έγκριση τους είναι περιπέτεια εικοσαετίας, χαρακτηριστικό παράδειγμα η επένδυση στο ΠΟΤΑ της Costa Navarino με τις 10.000 υπογραφές και την εικοσιπενταετία που απαιτήθηκε για την αδειοδότηση της.
3. Να προβλεφτεί με σαφήνεια η δυνατότητα χρήσης θαλάσσιου νερού, μετά από αφαλάτωση, για χρήση του σε Τουριστικές μονάδες όλων των κατηγοριών και κυρίως εγκαταστάσεις που αφορούν γήπεδα Γκολφ.

4. Να προβλεφτεί με σαφήνεια η δυνατότητα παραχώρησης (κατά χρήση ή κυριότητα) δημοσίων εκτάσεων για τη δημιουργία ή την επέκταση χιονοδρομικών κέντρων.
5. Στη παρ. Γ.2 του άρθρου 6 να περιληφθούν όλες οι ακτές της Πελοποννήσου στον θαλάσσιο τουρισμό και όχι μόνο η νότια Πελοπόννησος. Ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου συντονισμένα επιχειρεί την δημιουργία δικτύου μαρίνων που θα καλύπτουν όλο το μήκος των ακτών από την Πύλο ως την Κόρινθο.

6. Να περιληφθούν στις στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης του άρθρου 4 η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας στα λιμάνια της Καλαμάτας, του Γυθείου, του Ναυπλίου και της Κορίνθου. Επισημαίνεται ότι στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν ήδη ενταχθεί και εκτελούνται σχετικές πράξεις.

7. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για τα καταδυτικά πάρκα και τη νόμιμη επισκεψιμότητα τους.

8. Διαμόρφωση πολιτικής αεροδιαδρόμων υδροπλάνων, με παραχώρηση χώρων ελλιμενισμού υδροπλάνων και διάθεση χερσαίων σταθμών επιβατών.

9. Η αδειοδότηση, μετά από την αναθεώρηση και την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), πρέπει να γίνει εύκολη και με ταχείς διαδικασίες. Χωρίς ταλαιπωρίες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για τους πολίτες και τις επενδύσεις.
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου