Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Αρκαδία. Συμμετοχή του Καστρίου στο πρόγραμμα «Πράσινες Κοινότητες»

 
 
Υποβλήθηκε χθες, από τη δημοτική αρχή, στο ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ο φάκελος για τη συμμετοχή του Καστρίου στο πρόγραμμα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» του ΥΠΕΚΑ. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο και φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και στην αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων.
Οπως δήλωσε στο astrosnews ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Π. Μαντάς «τα έργα και τα προγράμματα που προγραμματίζει και ωριμάζει ο Δήμος, δεν αρκεί μόνο να απαντούν σε διαμορφωμένα προβλήματα του παρόντος ή του παρελθόντος. Τότε η πολιτική θα ήταν εσωστρεφής. Πρέπει να δίνουμε βαρύτητα σε εξωστρεφείς και καινοτόμες δράσεις ώστε να προσδοκούμε να μπούμε κάποια στιγμή στην αιχμή των εξελίξεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η παρούσα πρόταση είναι καινοτόμα και υπηρετεί ξεκάθαρα αυτή την πρόθεση».
 
 
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ
 
Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 7.445.062,42€ που καλύπτεται 100% από δημόσια δαπάνη και αφορά την εκτέλεση παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και την υλοποίηση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ με στόχο τη μετατροπή της Κοινότητας Καστρίου σε «Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα μηδενικών εκπομπών CO2».


 

Η Πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις ΕΞΕ στις κατοικίες, στα δημόσια κτίρια, στις δημόσιες μεταφορές, τον οδοφωτισμό και τις ΑΠΕ, ως εξής:

- Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους, θερμομόνωση στέγης, αντικατάσταση παραθύρων, σύνδεση με το δίκτυο τηλεθέρμανσης και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες και τα δημόσια κτίρια
- Προμήθεια μικρού ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου
- Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων οδοφωτισμού με νέους εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογίας LED, χαμηλής ισχύος
- Εγκατάσταση μονάδας τηλεθέρμανσης με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμη ύλη βιομάζα
- Υλοποίηση βιοκλιματικών αναπλάσεων εντός του οικιστικού ιστού της Κοινότητας
- Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων του προγράμματος
- Δράσεις εξωστρέφειας με στόχο την προβολή του προγράμματος, την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πριν την έναρξη των έργων και την ευρύτερη διάδωση των αποτελεσμάτων
- Μελέτες εφαρμογής των κτιριακών παρεμβάσεων, του συστήματος τηλεθέρμανσης – συμπαραγωγής, των δικτύων διανομής και των βιοκλιματικών αναπλάσεων
- Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης του Δήμου για την παρακολούθηση και υλοποίηση της Πράξης, την επικοινωνία με το ΕΣΠΑ, την οργάνωση και πραγματοποίηση των μετρήσεων του μικροκλίματος, την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αδειών, την πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την οριζόντια διοίκηση του έργου
Η υλοποίηση των άνω δράσεων θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας 4.704 MWh και μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων 4.305 tnCO2eq ετησίως. Η Δράση καθιστά την Κοινότητα Καστρίου μια «Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα μηδενικών εκπομπών CO2», ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 50,93 ανθρωποέτη κατά την περίοδο υλοποίησης και 5 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία.
 


 
Η Πράξη παρεμβάσεις ΕΞΕ στη διαχείριση απορριμμάτων, ως εξής:

- Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε κάθε οικία
Η υλοποίηση της πιο πάνω δράσης θα οδηγήσει στη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 0,09 tnCO2eq ετησίως.
Η Δράση καθιστά την Κοινότητα Καστρίου μια «Πρότυπη Πράσινη Κοινότητα μηδενικών εκπομπών CO2».
Η Πράξη περιλαμβάνει παρεμβάσεις ΕΞΕ στη διαχείριση υδάτινων πόρων, ως εξής:
- Προμήθεια νέας υποβρύχιας αντλίας για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης υφιστάμενης του αντλιοστασίου του οικισμού
 
1. Υποέργο 1:Εκπλήρωση υποχρεώσεων δικαιούχου με το ΕΣΠΑ
Μετρήσεις και έκθεση καταγραφής του μικροκλίματος πρίν και μετά την υλοποίηση της Πράξης
Μετρήσεις και έκθεση καταγραφής του ισοζυγίου ενέργειας και ρύπων πρίν και μετά την υλοποίηση της Πράξης
Έκδοση των απαιτούμενων αδειών -Οριζόντια παρακολούθηση και υποστήριξη της Πράξης2. Υποέργο 2:Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης των κτιριακών παρεμβάσεων

3. Υποέργο 3:Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης του συστήματος τηλεθέρμανσης και των δικτύων

4. Υποέργο 4:
Μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης των βιοκλιματικών παρεμβάσεων

5. Υποέργο 5:
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες και τα δημόσια κτίρια

6. Υποέργο 6:
Εγκατάσταση ατμολέβητα βιομάζας και συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σύνδεση με τα δίκτυα

7. Υποέργο 7:
Δίκτυα τηλεθέρμανσης σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής

8. Υποέργο 8:
Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην Κοινότητα, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής

9. Υποέργο 9:
1 μικρό ηλεκτροκίνητο απορριματοφόρο

10. Υποέργο 10:
156 λαμπτήρες LED ισχύος 30W και 60 λαμπτήρες LED ισχύος 10W, με τροφοδοτικό

11. Υποέργο 11:
Σταθμός μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της κοινότητας
Σταθμός παρακολούθησης μικροκλίματος (επίπεδα CO2)
Διασύνδεση των μετρητικών σταθμών κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την ιστοσελίδα της Πράξης.
 
 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου