Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Δωρικού ΑλεξανδρούποληςΟ Δήμος Αλεξανδρούπολης δια του Γραφείου Ενέργειας, στο πλαίσιο του Αειφόρου Ενεργειακού Σχεδιασμού υπέβαλε την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου πρόταση συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η πρόταση αφορά τη μετατροπή της τοπικής κοινότητας Δωρικού σε «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα». Το όραμα της πρότασης εντοπίζεται στο μοντέλο της «Αειφόρου Κοινότητας», το οποίο προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωματώνει χαρακτηριστικά όπως οικονομική αυτοτέλεια με... ακμάζουσα τοπική οικονομία, περιβαλλοντική ευαισθησία, χωροταξική ανάπτυξη εν αρμονία με το περιβάλλον, εθελοντισμό, κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία.

Για την διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της «Αειφόρου Κοινότητας» εκπονήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων με συγκεκριμένη στόχευση σε:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική διαχείριση πόρων και ενέργειας
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
  • Αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 

Ειδικός στόχος της πρότασης είναι η επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας στα όρια της «Κοινότητας». Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναλυτική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων της τοπικής κοινότητας και εντοπίστηκαν οι παρεμβάσεις και τα έργα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και δημιουργία της «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού Δήμου Αλεξανδρούπολης». Συγκριτικό πλεονέκτημα της πρότασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας για την θέρμανση των οικισμών Δωρικού και Αετοχωρίου μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 14,3 εκ. ευρώ και εκτός της τηλεθέρμανσης περιλαμβάνει δράσεις όπως παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και δημόσιο κτιριακό τομέα, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κατοικιών, προμήθεια ηλεκτροκίνητων δημοτικών οχημάτων, δημιουργία δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων και βιοκλιματικές αναπλάσεις.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την δημιουργία της πρότυπης «Πράσινης Αγροτικής Κοινότητας Δωρικού» βρίσκονται στην δημιουργία προστιθέμενης και πολλαπλασιαστικής αξίας σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της κοινότητας, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η «Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Δωρικού» αποτελεί όραμα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Ιωάννη Φαλέκα, το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, κ. Σταύρο Σταυράκογλου και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δωρικού, κ. Νικόλαο Κερασίδη.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου