Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Νεονικοτινοειδή: η EFSA αξιολογεί τις χρήσεις έκτακτης ανάγκης

 
 
Η ΕΑΑΤ εξέτασε την επιστημονική βάση για τις άδειες έκτακτης ανάγκης των νεονικοτινοειδών παρασιτοκτόνων που χορηγήθηκαν σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ το 2017.
 
Οι εκθέσεις της ΕΑΑΤ αξιολογούν με βάση τη χώρα κατά πόσο άλλα φυτοφάρμακα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα νεονικοτινοειδή προϊόντα και να αξιολογήσουν τη διαθεσιμότητα μη εντομοκτόνων εναλλακτικών ουσιών.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε περιορισμούς στη χρήση φυτοφαρμάκων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid. Αυτό ακολούθησε αξιολόγηση από την ΕΑΑΤ, η οποία έδειξε ότι οι ουσίες ενέχουν κινδύνους για την υγεία των μελισσών.

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μπορούν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς και να εκδίδουν άδειες έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι η απειλή από συγκεκριμένα φυτικά παράσιτα δεν μπορεί να περιοριστεί με άλλα μέσα. Αρκετά κράτη μέλη έχουν επανειλημμένα χορηγήσει τέτοιες άδειες από το 2013.

Το 2017 η EFSA ανέπτυξε μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση των αιτήσεων για χρήση εντομοκτόνων όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία των φυτών.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να χρησιμοποιήσει τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εξαιρετικών χρήσεων των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων που εγκρίθηκαν το 2017 από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, τη Λετονία,

Οι εκθέσεις εξετάζουν μόνο την αιτιολόγηση για την έκδοση των εξουσιοδοτήσεων έκτακτης ανάγκης. Η μεθοδολογία δεν καλύπτει τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τον μετριασμό του κινδύνου για τις μέλισσες και το περιβάλλον από φυτοφάρμακα που βασίζονται σε νεονικοτινοειδή.

Οι εκθέσεις - οι οποίες περιέχουν λεπτομερείς αξιολογήσεις των αδειών έκτακτης ανάγκης που έχουν χορηγηθεί σε κάθε χώρα - έχουν μοιραστεί με τους διαχειριστές κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τον Μάιο του 2018, κατόπιν έγκρισης από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε περαιτέρω τη χρήση των νεονικοτινοειδών με βάση νέα αξιολόγηση κινδύνου από την ΕΑΑΤ.πηγή: https://www.neapaseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου