Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Μέτρα για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της γης

 
 
Υποβάθμιση του εδάφους: Τα νέα μέτρα της ΕΕ για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση της λειψυδρίας και της ξηρασίας.
 
Φέτος, για την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της ξηρασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφει το προσκήνιο στην αξία της γης και εξετάζει πώς να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζει παγκοσμίως και στην Ευρώπη.

Τα νέα μέτρα της ΕΕ για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για γεωργική άρδευση είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό.

Η ποσότητα των διαθέσιμων γαιών για καλλιέργεια συνεχίζει να συρρικνώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με πάνω από το ήμισυ της γης που χρησιμοποιείται για τη γεωργία παγκοσμίως, μετρίως ή σοβαρά επηρεασμένη από την υποβάθμιση του εδάφους. Δώδεκα εκατομμύρια εκτάρια εδάφους χάνονται κάθε χρόνο ειδικά για την υποβάθμιση της γης και την ξηρασία, μέσω ενός συνδυασμού μη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και κλιματικών αλλαγών.

Στην ΕΕ, το 22% περίπου του εδάφους επηρεάζεται από τη διάβρωση. Στη νότια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη, το 8% της επικράτειας παρουσιάζει επί του παρόντος πολύ υψηλή ή υψηλή ευαισθησία στην απερήμωση. Εξετάζοντας το μέλλον, μεγάλα τμήματα της Νότιας Ευρώπης είναι πιθανό να καταστραφούν μέχρι το 2050 εάν δεν ληφθούν ισχυρά μέτρα, μεταξύ άλλων για να καταστούν τα εδάφη πολύ πιο ανθεκτικά.

Ο κ. Karmenu Vella, αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και τις Θαλάσσιες Υποθέσεις, δήλωσε: «Η ζωή μας είναι στενά συνδεδεμένη με τη γη. Η υποβάθμιση του εδάφους επηρεάζει την ικανότητά μας να παράγουμε τρόφιμα, να αποτρέψουμε τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, να σταματήσουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας, Αλλά μπορεί να αντιστραφεί με σωστές πολιτικές. Η πρόσφατη πρότασή μας για ασφαλέστερη επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία θα βοηθήσει τις περιοχές της ΕΕ που πλήττονται από τη λειψυδρία και τις ξηρασίες».

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης των υδάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα μέτρα για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων για γεωργική άρδευση.

Η πρόταση είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο για να βοηθήσει τις περιοχές όπου η λειψυδρία είναι ήδη πραγματικότητα σήμερα. Με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα και την παρακολούθηση, καθώς και την εισαγωγή βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου, η πρόταση προβλέπει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση σε όλη την ΕΕ.

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού ταιριάζει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στην Ευρώπη και συμπληρώνει την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης της γης μέσω των βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης της γης αποτελούν βασικό στοιχείο της γεωργικής πολιτικής και έχουν επίσης ενσωματωθεί στις πολιτικές για τη δασοκομία, την προστασία του εδάφους και τη διαχείριση των υδάτων, καθώς και μέτρα προσαρμογής και μετριασμού της αλλαγής του κλίματος.

Η έγκαιρη δράση για την αποφυγή, μείωση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια των τροφίμων και των υδάτων, να συμβάλει στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και να μετριάσει και να αποφύγει τις συγκρούσεις και τη μετανάστευση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα προβλεπόμενα 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε ξηρές περιοχές το 2050.

Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης μια νέα έκθεση για την υποβάθμιση της γης. Η τρίτη έκδοση του Παγκόσμιου Άτλαντα Ερημοποίησης, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, απεικονίζει το δυναμικό ανθρώπινο αποτύπωμα στη Γη και τις συνέπειές της για τους χερσαίους πόρους, υποδεικνύοντας δράσεις για την αντιστροφή, τη σύλληψή ή την προσαρμογή σε αυτές.πηγή: https://www.neapaseges.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου