Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ορισμός Εκπροσώπων Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας


Με την απόφαση 79/2018 της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 15/6/18) εκπρόσωπος ΟΤΑ α’ βαθμού τακτικός στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκε ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος.


Εκπρόσωπος ΟΤΑ β’ βαθμού τακτικός στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΠΠ Δυτ. Μακεδονίας, ορίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνος με την απόφαση 147/18 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 20/6/2018).

Για μία ακόμα φορά ο Δήμος Αμυνταίου χαιρετίζει την απόφαση του υπουργού που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα μας για σύσταση του ΦΔΠΠ με σκοπό και την προστασία των περιοχών NATURA 2000 του Δήμου μας αλλά ιδιαίτερα του σπάνιου λιμναίου οικοσυστήματος των τεσσάρων λιμνών μας. Αναμένουμε την ίδρυση του παραρτήματος με έδρα το Αμύνταιο και κυρίως την επαρκή στελέχωση του με καταρτισμένο προσωπικό ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στην περιοχή μας.

Από το
Γραφείο Δημάρχου
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου