Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Συνάντηση περιβαλλοντικών & τοπικών οργανώσεων για το οικοσύστημα της Χρυσής Αμμουδιάς ή έλος Μοίρας («Σαχάρα») στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής

 
 
Οι πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις Καλλιστώ, Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Μεσόγειος SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δράση για την Άγρια Ζωή και οι δυο τοπικές οργανώσεις «Χρυσή Αμμουδιά-Σαχάρα» και «Καλλιθέα» ζήτησαν και είχαν το πρωί της 8ης Απριλίου 2016 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Νικήτα Φραγκισκάκη με θέμα τις πιέσεις και απειλές που δέχεται το σπάνιο παράκτιο υγροτοπικό οικοσύστημα της «Σαχάρας» Χαλκιδικής ( Ν. Προποντίδας) και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας του. Στην συνάντηση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ήταν η Δ/ντρια Χωροτακτικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής κυρία Λ. Ρίζου, ενώ οι περιβαλλοντικοί φορείς εκπροσωπήθηκαν από τους: Γιώργο Μερτζάνη και Γιάννη Θεοδωρόπουλο (Καλλιστώ), Οδυσσέα Χιλιτίδη Οδυσσέα (Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης), Νίκο Γρηγοριάδη (Σύλλογος «Χρυσή Αμμουδιά-Σαχάρα»), Παύλο Καπαγιαννίδη (Σύλλογος «Καλλιθέα»). Παρούσα στην συνάντηση ήταν και η νομική σύμβουλος των περιβαλλοντικών φορέων Ελεάννα Ιωαννίδου, δικηγόρος.
 
 
Οι περιβαλλοντικοί φορείς έθεσαν το θέμα της άμεσης αναγκαιότητας θεσμοθετημένης προστασίας και ήπιας ανάδειξης του οικοσυστήματος της «Σαχάρας» με αφορμή την Ειδική Περιβαλλοντική Έκθεση που υποβλήθηκε από πλευράς τους τον Σεπτέμβριο 2015 και ξανά τον Φεβρουάριο 2016 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Στην Ειδική Έκθεση, περιγράφονται τα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής, γίνεται αναφορά στα ανθρωπογενή προβλήματα και απειλές που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα και τέλος καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις υπαγωγής της περιοχής σε ένα ορισμένο καθεστώς προστασίας με βάση τον ν. 3937/2011
 
Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δυο πλευρών συμφωνήθηκε η επανυποβολή της Ειδικής Έκθεσης στο αμέσως επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρ.21 παρ.4β Ν.3937/11) επικεντρώνοντας στα εξής σημεία:

1. ψηφιακή οριοθέτηση της περιοχής
2. σκοπούς της προστασίας-διατήρησης
3. καλύτερη περιγραφή των φυσικών παραμέτρων
4. υφιστάμενες χρήσεις και πιέσεις
5. προτάσεις διαχείρισης-αξιοποίησης, προκειμένου να δρομολογηθούν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση οι επόμενες απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την θεσμοθέτησή της.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου