Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Οδηγός για συμβατό κυνήγι στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη

 
 
Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης για το έργο «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη». (πληροφορίες για το πρόγραμμα συνολικά https://natura2000.crete.gov.gr).
 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης «Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 380448, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Κρήτης

Για να δείτε τον Οδηγό κάντε κλικ
εδώ.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου