Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Εμπόδια σε αίτηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMA


 Εμπόδια σε αίτηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών για διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMAΌπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Γενικού Δικαστήριο της Ε.Ε., την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, απέρριψε την αίτηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου που αφορούσε ακύρωση απόφασης που εμπόδιζε την διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMA.
 
 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η υπόθεση έχει ως εξής:
 
Στις 7 Δεκεμβρίου 2005 η «Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου» (ΕΜΧ) [1] υπέβαλε αίτηση για διεθνή καταχώρηση για το σήμα ELMA,σύμφωνα με τον κανονισμό 207/2009 για το κοινοτικό σήμα. Η αίτηση υπεβλήθη για προϊόντα όπως τσίχλες μασώμενες ιατρικής και οδοντιατρικής χρήσης και στοματικά διαλύματα για ιατρική χρήση που περιέχουν μαστίχα Χίου.
 
Το 2007 η Ελβετική εταιρία GABA International Holding GmBh (GABA), κατασκευάστρια προϊόντων στοματικής υγιεινής, άσκησε ανακοπή ενώπιον του τμήματος ανακοπών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) βασισμένη στο προγενέστερο κοινοτικό σήμα ELMEX για καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσματα για τη φροντίδα του στόματος και οδοντόβουρτσες. Το τμήμα ανακοπών έκανε δεκτή την αίτηση της Ελβετικής εταιρίας. Στη συνέχεια, η ΕΜΧ κατέθεσε προσφυγή στο τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ το οποίο την απέρριψε με απόφαση της 26ης Μαρτίου 2013. Κατά την εκτίμηση της φήμης του σήματος, το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αποτελούταν από τον μέσο καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καθορισμένα προϊόντα από την ELMA και τα καλυπτόμενα προϊόντα από την ELMEX είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια και τα σήματα παρουσίαζαν έναν μέσο βαθμό ομοιότητας οπτικό και φωνητικό.
 
H EMX προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ.
 
Με τη σημερινή του απόφαση το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος να θεωρήσει το κοινό ότι τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση συνιστά κίνδυνο σύγχυσης. Ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ταυτόχρονα το ταυτόσημο ή την ομοιότητα τόσο των αμφισβητουμένων σημάτων όσο και των προϊόντων. Επιπλέον, τα προϊόντα που καλύπτονται από το σήμα ELMA προορίζονται για το ευρύ κοινό και εμφανίζουν μέσο επίπεδο προσοχής. Στη συνέχεια το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι η ομοιότητα πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τα τελικά προϊόντα, δηλαδή, αφενός, τις μασώμενες τσίχλες, την οδοντιατρική μαστίχα, τα οδοντικά προϊόντα και τα στοματικά διαλύματα για ιατρική και οδοντιατρική χρήση που περιέχουν όλα τα συστατικά της μαστίχας Χίου (για τα προϊόντα της ΕΜΧ) και, αφετέρου, τα καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσματα και τα προϊόντα για τη φροντίδα του στόματος και των δοντιών (για τα προϊόντα της GABA).
 
Τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το αιτούμενο σήμα ELMA όπως και αυτά που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα ELMEX συμβάλλουν στην υγιεινή και στην οδοντική και στοματική φροντίδα και διανέμονται από τα ίδια κανάλια διανομής.
 
Η μαστίχα Χίου είναι ένα βασικό συστατικό των επίμαχων προϊόντων το οποίο δεν αλλάζει τον προορισμό, τη χρήση, ή και τα κανάλια διανομής, και δεν έχει καμία επίπτωση στην εκτίμηση της ομοιότητας των προϊόντων αυτών. Το γεγονός ότι η εν λόγω τσίχλα επωφελήθηκε από μια ετικέτα Π.Ο.Π δεν επηρεάζει την εκτίμηση της ομοιότητάς της με τα προϊόντα που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα. Πράγματι η Π.Ο.Π υποδεικνύει μόνο τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος, περίσταση άσχετη προς την εκτίμηση της ομοιότητας των προϊόντων.
 
Το ΓΔΕΕ εκτιμά ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια και απορρίπτει την προσφυγή της ΕΜΧ.
 
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου στην αγγλική (γλώσσα διαδικασίας) και στη γαλλική.
 
 
[1] Η ιστορία της Χίου έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη μαστίχα καθώς από αρχαιοτάτων χρόνων κατέχει το αποκλειστικό προνόμιο της παραγωγής της. Η πρώτη συστηματική οργάνωση της εμπορίας της μαστίχας έγινε κατά την περίοδο της κατοχής της Χίου από τους Γενουάτες το 1347. Η ακμή του εμπορίου της μαστίχας διατηρήθηκε ως τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επέφερε κρίση και στη μαστίχα.

Το 1938 η ελληνική πολιτεία δημοσίευσε το Νόμο 1390 σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκαν οι 20 Συνεταιρισμοί Μαστιχοπαραγωγών, μέλη των οποίων ήταν υποχρεωτικά όλοι οι μαστιχοπαραγωγοί. Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο συστάθηκε και η Ένωση των 20 Συνεταιρισμών με την επωνυμία «Ένωσις Μαστιχοπαραγωγών Χίου» ως υποχρεωτικός συνεταιρισμός που σήμερα αριθμεί 4.850 μέλη.

Το 1997 αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η μαστίχα Χίου, το μαστιχέλαιο Χίου και η τσίχλα Χίου ΕΛΜΑ ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π) σύμφωνα με τον κανονισμό 2081/92/ΕΟΚ.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου