Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Εκδρομές Ερμηνείας Περιβάλλοντος στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

  
Δέκα προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 – 2015 από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. O σχεδιασμός των προγραμμάτων επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά θέματα και σε ζητήματα κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που αφορούν:
 
1. Στα παραδοσιακά επαγγέλματα και τη συνύπαρξη ανθρώπου – φύσης.
2. Στην προστασία της φύσης και στη βιοποικιλότητα.
3. Στους παραδοσιακούς οικισμούς, την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό σε διασυνοριακό επίπεδο.
 
Τα προγράμματα είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες, την ηλικία και το χρόνο των μαθητών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη βιωματική γνώση, η οποία χρησιμοποιείται ως σηµείο εκκίνησης της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ στην πορεία εμπλουτίζεται συνεχώς µε στοιχεία της επιστημονικής γνώσης. Οι µέθοδοι και τα μέσα εργασίας που χρησιμοποιούνται έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία μάθησης, υποδυόμενα ποικίλους ρόλους όπως εκείνον του µικρού επιστήμονα-ερευνητή ικανού να διερευνά, να συσχετίζει, να ανακαλύπτει αλλά και να ερμηνεύει τις εμπειρίες του.

Τα προγράμματα ανά θεματικές δραστηριότητες και χρονικό διάστημα υλοποίησης αναφέρονται παρακάτω:

 
Από τον απολογισμό δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 προκύπτει ότι επισκέφθηκαν το Φορέα Διαχείρισης και συμμετείχαν σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 36 Σχολεία, με 1.959 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, 296 παιδιά επισκέφτηκαν το Φορέα Διαχείρισης μαζί με την ομάδα του ΚΠΕ Μελίτης και 323 παιδιά και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν μέσα από δραστηριότητες και ημερίδες.
 
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά και σας περιμένουμε πάλι τη νέα σχολική χρονιά με νέες δραστηριότητες.


πηγή: http://neaflorina.blogspot.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου