Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ομάδας Εργασίας για τα πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου

 
 
Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων που αφορούν στο πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου.
 
H Ομάδα Εργασίας εισηγείται στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων νομοθετικά και άλλα μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού προγράμματος «ειδικά μέτρα για την γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» και εργάζεται για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό και τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η Ομάδα εργασίας είναι μη αμειβόμενη και μέριμνα, επίσης, για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αναγκαίων κοινοποιήσεων που απορρέουν από τους σχετικούς Κανονισμούς για το πρόγραμμα και συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία της εκπροσώπησης της χώρας στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η θητεία του προέδρου και των μελών ορίζεται διετής.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Αικατερίνη Λογοθέτου υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
β) Αχιλλέα Θεοχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊστάμενο του Τμήματος Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
γ) Σοφία Φράγκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Tμήματος Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
δ) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊστάμενο του Tμήματος Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ε) Δημήτριο Καλογρίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
στ) Δημήτριο Παπαδημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Β΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
ζ) Αγγελική Σοφού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, προϊσταμένη του Tμήματος Επιχειρήσεων Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.
η) Γεώργιο Αργυράκο, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.πηγή: https://www.neapaseges.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου