Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Καρδίτσα. Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

 
gewrgika1
 
Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι έγινε τροποποίηση του Κανονισμού Εξετάσεων χορήγησης των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε σαράντα (40) ερωτήσεις εντός εξήντα (60) λεπτών. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις. Το τέλος συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορίζεται ως εξής:
 
α) μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2015 σε 25 € και
β) από την 27η Νοεμβρίου 2015 σε 50 €

Το τέλος καταβάλλεται στα Κέντρα εξέτασης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Ως γνωστόν οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει να διαβάσει μόνος του, να δοκιμάσει τις γνώσεις του στην δοκιμαστική εφαρμογή (demo) που παρέχεται στο διαδίκτυο http: //ppp-usercert.minagric.gr/ και μετά να συμμετάσχει στις εξετάσεις, στα ειδικά εξεταστικά κέντρα για την απόκτηση του πιστοποιητικού.

Όλη η νομοθεσία για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, καθώς και οι κατάλογοι των εξεταστικών κέντρων και των φορέων κατάρτισης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρώην ΥπΑΑΤ (www.minagric.gr) και στη διαδρομή:

Αγρότης-Επιχειρηματίας → Γεωργία → Φυτοπροστασία → Έλεγχοι, Διάθεση, Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων → Εθνικό Σχέδιο Δράσης → Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Σύμφωνα με το Ν.4036/2012 προβλέπεται ότι από την 26η Νοεμβρίου 2015 η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα είναι δυνατή μόνο εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό γνώσεων.

Το πιστοποιητικό γνώσεων είναι απαραίτητο και για τους επαγγελματίες ψεκαστές.
 
Ο
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Β. Κωστής

Γεωπόνος
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου