Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Έτοιμο το οικομουσείο Αώου

 

Ελλάδα και Αλβανία αναλαμβάνουν από κοινού την ανάδειξη της περιοχής

Συνέδριο για το οικομουσείο του ποταμού Αώου, αλλά και τα εγκαίνια του διοργανώνονται σήμερα 26 και αύριο  27 Ιανουαρίου, στον συνεδριακό χώρο του δημαρχείου Κόνιτσας.
Στο συνέδριο που θα σηματοδοτήσει και την επίσημη έναρξη του οικομουσείου, θα παρουσιαστούν ο στόχος του και οι διαδρομές του.

Το διασυνοριακό οικομουσείο του ποταμού Αώου αποτελεί μια πρωτοβουλία τεσσάρων φορέων από την Ελλάδα και την Αλβανία –Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Institute for Nature Conservation in Albania, Πίνδος Περιβαλλοντική και Δασαρχείο της Πρεμετής.
Αποσκοπεί δε στην από κοινού προστασία, προβολή και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της λεκάνης απορροής του Αώου, από τις πηγές του μέχρι το Τεπελένι της Αλβανίας, συμπεριλαμβάνοντας το Βοϊδομάτη και το Σαραντάπορο με τα Μαστοροχώρια.

Η δημιουργία του οικομουσείου του ποταμού Αώου βασίστηκε σε ήδη υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες, σε επιτόπια έρευνα και σε μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πάντα σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιλέχθηκαν τέσσερις βασικές θεματικές διαδρομές, «Ο Αώος και ο άνθρωπος», «Οι δρόμοι και η διάσχιση του χώρου», «Οι καρποί της γης του Αώου» και «Το νερό κι ο τόπος» μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης του οικομουσείου θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τόπου αυτού. Τα οικομουσεία, ανά τον κόσμο, έχουν συμβάλλει στη διατήρηση και στη στήριξη παραδοσιακών επαγγελμάτων, στην καταγραφή και στην μετάδοση της ιστορικής μνήμης, στην αναβίωση τοπικών εκδηλώσεων και στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα ενισχύουν την επαφή της τοπικής κοινωνίας με το περιβάλλον και τον πολιτισμό της, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού και μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις ανάπτυξης της περιοχής με χαρακτήρα αειφορικό.

Το οικομουσείο του ποταμού Αώου είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013».

Βαρβάρα Αγγέλη

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου